ebm-papst axialfläktar sparar energi på Scandlines fartyg

Moderna och energieffektiva ATEX axialfläktar från ebm-papst minskar energianvändningen för bildäcksventilation på Scandlines bilfärjor mellan Rödby och Puttgarden.

Scandlines har trafikerat färjelinjen Rödby - Puttgarden sedan 1963. Antalet avgångar är 34 000 stycken per år med en avgång i vardera riktningen var 30:e minut, dygnet runt, 365 dagar om året. Linjen trafikeras av fyra stycken dubbelriktade färjor. Under 2013 fraktades ca 1,6 miljoner bilar och 6 miljoner passagerare på sträckan.

Smart lösning med nya energieffektiva fläktar från ebm-papst på bildäck sparar över 1 miljon kWh per år per färja
Ventilationen på färjornas bildäck har två driftlägen, ett läge vid lastning och ett läge till havs. Den gamla lösningen hade fläktinstallationer på 8 platser. Till havs gick 6 av dessa i “reverse mode” med dålig verkningsgrad som följd. Scandlines och ebm-papst i Danmark hittade tillsammans en smart lösning där 1 gammal fläkt ersattes av 4 st nya energieffektiva EC HyBlade ATEX fläktar typ W3G910-FU22-95 (ø910 mm). De nya fläktarna monterades på en installationsplatta som “tiltas” för att ändra driftläge mellan till- och frånluft. På detta sätt behöver fläktarna inte köras baklänges med kraftigt försämrad verkningsgrad som följd. Med den nya lösningen räckte det också att installera fläktar på 4 av de 8 installationsplatserna, de närmast fartygets för och akter. Med den nya lösningen kunde även ljuddämparna demonteras. Detta minskade tryckfallet och trots att dämparna togs bort minskade ljudet från 90 dBA till 80 dBA. Med den nya fläktinstallationen minskade energiåtgången för fläktdrift med över 1 miljon kWh per år och investeringen var återbetald på drygt ett år.

Nära samarbete mellan Scandlines och ebm-papst
För att hitta den nya ventilationslösningen på bildäck hade Scandlines och ebm-papst i Danmark ett nära samarbete. Man inspekterade tillsammans ett av fartygen för att göra mätningar av luftflöden och tryck och undersöka möjliga lösningar. Efter att ha hittat en lösning gjordes en testinstallation. Denna visade sig lyckad, luftflödet godkändes och man konstaterade att de beräknade energibesparingarna skulle uppnås. Även ljudnivån sänktes trots att ljuddämparna demonterades. Man fortsatte med att installera samma lösning på ytterligare 3 platser på fartyget.

Även fläktar för andra applikationer byttes ut
Efter framgången med fläktbytet på bildäck såg man även över möjligheten att byta ut andra fläktar på fartyget till moderna och energieffektiva EC-fläktar från ebm-papst. Totalt byttes 32 stycken andra fläktar ut till bland annat 12 stycken K3G450 och 15 stycken K3G630. Fläktar ombesörjer bland annat ventilation på fartyget och även dessa fläktar sparar stora mängder energi jämfört med de gamla fläktarna. Totalt minskade energibehovet med ytterligare 800000 kWh per år och återbetalningstiden för denna investering blev även den ca 1 år.

Scandlines har en grön strategi och är först i världen att använda hybridteknologi i stor skala
Färjorna som trafikerar Rödby - Puttgarden är hybridfärjor. En av fem motorer är utbytt till ett litiumbatteri som laddas när färjan ligger i hamn. Den första färjan byggdes om till hybridfärja under 2013 och de resterande tre färjorna byggdes om 2014. Batteriet kan driva den 8800 ton tunga färjan under ca 30 minuter utan dieseldrift. Systemet minskar CO2 utsläppen med ca 15%. Batterisystemet består av 399 st litiumpolymer batterier på 6,5 kWh vardera och den totala batterikapaciteten är 2,7 MWh. Ombyggnaden av färjorna är delvis finansierad med stöd från EU.