ebm-papst NVR-system ger optimal förbränning i gasapplikationer

Effektiv förbränning i gasapplikationer ställer stora krav på tekniken som ska ge en perfekt mix av gas och luft. ebm-papst har utvecklat en komplett enhet, NVR, med en avancerad fläktlösning och en ventil som tillsammans ger en optimal förbränning.

En gaspanna i ett bostadshus och en fritös för pommes frites på en restaurang har helt olika funktioner, men de har en sak gemensamt. De använder energi som produceras genom förbränning av gas. Jämfört med andra energialternativ är denna process mer effektiv och ger lägre utsläpp.

För att få de bästa miljövänliga egenskaperna krävs en optimal förbränningsprocess. För tillverkare av olika produkter och system är det en stor utmaning att lyckas med detta samtidigt som man får en effektiv energiproduktion. Ett optimalt blandningsförhållande mellan gas och luft är avgörande för att man ska lyckas. Om gaskoncentrationen är för hög blir inte mängden syre tillräckligt stor vilket påverkar förbränningsprocessen negativt. Den gas som inte förbränns avges med röken vilket kan leda till att stora mängder sot och kolmonoxid släpps ut i atmosfären. Skulle koncentrationen av gas istället vara för låg finns risk att lågan i brännaren slocknar. En faktor som gör det komplicerat att få rätt mix av gas och luft är det faktum att det finns många olika typer av gas med skiftande sammansättningar och energiinnehåll. Även detta måste vägas in i applikationskraven och den tekniska lösningen.

En fläkt och en ventil är nyckelkomponenter
ebm-papst lösning för att få en optimal förbränning i gasapplikationer heter NVR och finns i flera versioner. Det är olika enheter inom ebm-papst som tillsammans utvecklat en komplett integrerad enhet som bland annat består av en fläkt med integrerad venturifunktion och en gasventil som ger en optimal mix av gas och luft. Tekniken med NVR brukar ibland också kallas GARC-system (Gas-Air-Control). Ett venturirör utnyttjar en tillfällig begränsning eller förträngning i rörets längd för att minska trycket och öka flödeshastigheten. Den effekt som uppnås med en samtidig reduktion och ett ökat hastighetstryck kallas venturieffekten och har många användningsområden förutom gasapplikationer.

Alla versioner av NVR-systemet är byggda enligt samma princip. I venturin strömmar frisk luft genom ett avsmalnande munstycke. Detta alstrar ett vakuum vid den smalaste punkten av venturiröret och det är detta vakuum som gör att gasen drivs genom ventilen. I NVR-systemet är det möjligt att reglera mängden gas som strömmar igenom och det är fläktlösningen som gör att brännaren får en homogen mix av gas och luft. ebm-papst kan också erbjuda en lösning med en styrenhet som bland annat övervakar och reglerar värmeeffekten. Flexibiliteten hos NVR-systemet gör det möjligt att skräddarsy en systemlösning perfekt anpassad för olika kund- och applikationsbehov.

Applikationsanpassade lösningar
ebm-papst NRV-koncept omfattar fyra olika system med olika fläktstorlekar: NRV 77, 118, 137 och 148. De täcker olika effektområden och det breda programmet ger många möjligheter att optimera en lösning beroende på önskat förhållande mellan uteffekt hos en uppvärmningsenhet och effektområdet. Stor möjligheter finns till individuell anpassning beroende på kraven i en specifik applikation. Att ebm-papst utvecklat en lösning i form av ett specialverktyg för att variera tvärsnittet i venturiröret (se Figur 1) underlättar en skräddarsydd anpassning. Med NVR 77 går det till exempel att med olika venturikomponenter att få 2 till 15, 5,5 till 28 och 7 till 35 kilowatt. Flexibiliteten möjliggör små och kosnadseffektiva individuella anpassningar.

Kompakt konstruktion
En sak som alla NRV-system har gemensamt är den kompakta konstruktionen. Genom att systemet är moduluppbyggt och mycket flexibelt kan en NVR-enhet enkelt anpassas till det tillgängliga utrymmet i en applikation eller utrustning. En viktig fördel är att detta ger olika monteringsalternativ. Flexibiliteten utökas också genom att monteringslägen för venturiröret och ventilen kan justeras. Att monteringspunkterna kan justeras gör det dessutom möjligt att montera styrenheten direkt på NVR-systemet (se Figur 2) utan några ytterligare justeringar. Styrenheten kan även installeras separat i nära anslutning till NVR-systemet.

Elektronisk styrning med iNR77
Med iNR77 har ebm-papst integration av perfekt matchande komponent tagits till en ännu högre nivå. I detta elektroniskt styrda NVR-system finns en luftmassemätare som mäter luftflödet till brännaren. Baserat på informationen från mätaren styrs fläktmotorn specifikt för att alstra den mest optimala gas- och luftblandningen. iNR77 kräver mycket litet utrymme eftersom den elektroniska gasventilen är integrerad direkt i fläkthuset (Se Figur 3). I ebm-papst egna gaslaboratorium i Landshut kan ingenjörerna justera och optimera NVR-systemen ytterligare till särskilda applikations- och kundbehov. Tillsammans med kunderna skapas en mycket effektiv utvecklingsprocessen med målet att utveckla optimala gasapplikationer som både är miljövänliga och energieffektiva.