ebm-papst EC-fläktar räddade inomhusmiljön på sjukhus i danska Odense

Ett sjukhus i Danmark hade under flera år problem med buller och dålig inomhusluft. Problemen löstes med GreenTech EC-fläktar från ebm-papst.

Problemen började för sex år sedan efter installationen av ett nytt ventilationssystem. Bullret från det nya systemet spreds genom ventilationskanalerna till alla rum på psykiatrikliniken vid universitetssjukhuset i den danska staden Odense. Företaget som installerat det nya systemet vägrade åtgärda problemen och försvann ur bilden.

Billiga fläktar orsakade huvudvärk och trötthet
Jørgen Søfeldt, fastighetstekniker på kliniken berättar: "Situationen var så problematisk att vi var tvungna att dra ned fläktmotorernas varvtal för att få ned ljudnivån." Torben Lintrup Kirkholt, VD på ebm-papst Danmark, beskriver situationen: "Trots sänkt varvtal på fläktarna fanns ett mullrande kvar i hela byggnaden, som en torktumlare full av tennisbollar." Miljön var dålig för patienterna som ofta är särskilt känsliga för oljud”.

"Ventilationsanläggningen kördes på bara 60 procent av sin kapacitet. Det innebar att den luftväxling och det luftflöde som behövdes för ett hälsosamt inomhusklimat var långt ifrån uppnådd", berättar Torben Lintrup Kirkholt. "Det var för varmt i byggnaden, CO2-halten i luften var alldeles för hög och det var så fuktigt att mögel bildades i hörnen, alla ingredienser i för sjuka hus.”

Den fuktiga och dåliga inomhusluften hotade hälsan hos både personal och patienter. Luft med för hög CO2-halt leder till trötthet, minskad koncentration, huvudvärk och yrsel. Att öppna fönstren för att få in frisk luft var inte ett alternativ på den psykiatriska avdelningen av säkerhetsskäl. Kvavt, fuktigt och bullrigt, knappast en idealisk miljö för patienter som ska kunna vila i lugn och ro!

En lösning på problemen kom till litet av en slump. Jørgen Søfeldt berättar: "I andra delar av sjukhuset såsom kök och tvättstuga hade vi låtit installera energisnåla fläktar tillverkade av ebm-papst. När jag i förbigående beskrev våra bullerproblem i den psykiatriska kliniken för ebm-papst personal, sa de att de kanske skulle kunna hjälpa till." ebm-papst gjorde en provinstallation där en av de gamla bullriga fläktarna byttes ut.

Torben Lintrup Kirkholt förklarar: "De gamla fläktarna var endast cirka sex år gamla men byggde på gammal teknik: AC-motorer av låg kvalitet med billiga frekvensomriktare och dåliga omoderna fläkthjul. Dessa tre komponenter tillsammans orsakade bullerproblemen på kliniken. Företaget som hade levererat dessa var uppenbarligen bara intresserat av att hitta billigast möjliga lösning." Provinstallationen med ebm-papst GreenTech EC-fläktar av typ RadiPac blev mycket lyckad. Jørgen Søfeldt blev förvånad: "Vi hade ingen aning om att det bara var fläktarna som orsakade allt buller!"

Bättre inomhusklimat, lägre driftkostnader
Beslutet var lätt: Alla de tjugo bullriga fläktarna ersattes av de moderna EC-fläktarna från ebm-papst. Systemet körs nu på full kapacitet och klimatet i rummen på den psykiatriska kliniken är nu perfekt. Det störande bullret är borta! Som grädde på moset sparas energi. Med de nya GreenTech EC-fläktarna minskas elräkningen med cirka 5650 Euro per år.