ebm-papst EC-fläktar i 17 meter lång frystunnel hos brasiliansk köttproducent

Foto: Gernot Walter
Det brasilianska företaget Frigorífico Verdi är en medelstor köttproducent som etablerades 1970. Företaget har cirka 200 medarbetare och svarar för drygt tio procent av köttproduktionen i delstaten Santa Catarina som har ungefär sex miljoner invånare. Kunderna är bland annat stora livsmedelsbutiker, charkuterier och restauranger. När Frigorífico Verdi undersökte möjligheterna att få en effektivare frysprocess med större kapacitet kom man i kontakt med företaget Cooling & Freezing som är specialister på kylanläggningar för livsmedelsindustrin. Cooling & Freezing hade utvecklat en helt ny typ av frystunnel som snabbt väckte intresse hos Frigorífico Verdi.

Precis som hos alla ledande köttproducenter i Brasilien är kvalitets- och hygienkraven mycket höga under hela produktionsprocessen hos Frigorífico Verdi. Samma sak gäller för den viktiga kylningen före och under leverans till kunderna runt om i delstaten. I kontrollrummet intill den nya frystunneln står Jamur Gerloff som är livsmedelstekniker hos Frigorífico Verdi och Leandro Gauss från företaget Cooling & Freezing. De tittar på två monitorer som visar insidan av tunneln och mängder av köttboxar som var och en innehåller 22 kilo kött.

”Frysprocessen tar 36 timmar. Den kan inte göras snabbare då det finns risk finns att köttet inte blir genomfruset”, säger Jamur Gerloff samtidigt som köttboxar lämnar tunneln efter färdig frysprocess och nya matas in. ”Möjligheter finns att styra frysprocessen individuellt för varje köttbox vilket skapar förutsättningar för ett mycket effektivt flöde utan några avbrott”, fortsätter Gerloff.

Den första frystunneln med EC-fläktar
I en produktionsanlägging intill frystunneln styckas köttet i mindre portioner och vakuumförpackas innan de läggs i boxarna. Boxarna förs sedan in i frystunneln på ett transportband och är efter 36 timmar klara för kundleverans. ”Totalt kan vi ha 3.024 boxar samtidigt inne i tunneln som är hela 17 meter lång, 8 meter bred och drygt 10 meter hög”, förklarar Gerloff. Frystunneln är med andra ord mycket stor med Cooling & Freezing har levererat ännu större anläggningar. Ändå är frystunneln hos Frigorífico Verdi den första i sitt slag.

På frystunnelns baksida sitter fyra av ebm-papst största axialfläktar vertikalt monterade. Fläktarna cirkulerar den kalla luften enhetligt i den stora tunneln. "Tidigare använde vi fläktar med AC-motorer för sådana här applikationer, men här valde vi istället mellantrycks axialfläktar med EC-motorer från ebm-papst. Fram till nu har de högre kostnaderna gjort att vi valt AC-fläktar men de lägre energiförbrukningen hos EC-fläktarna gör att det snabbt lönar sig att byta till EC-teknologi", säger Leandro Gauss. Dessutom är EC-fläktarna enkla att installera. "Med konventionella AC-fläktar krävs det extra installationer som till exempel frekvensomriktare. Hos ebm-papst EC-fläktar är allt integrerat", fortsätter Gauss. För Frigorífico Verdi är den lägre energiförbrukningen en stor fördel. "Energipriserna i Brasilien har ökat stadigt under de senaste åren så investeringen i EC-fläktar har betalt sig ännu snabbare än vi först trodde ", avslutar en nöjd Jamur Gerloff.