ebm-papst EC-fläktar för fläktförångare och fläktluftkylare

EC-lågenergifläkt avsedd för fläktförångare och fläktluftkylare.
30% energi sparas med ebm-papst EC-teknologi. ebm-papst har lanserat ett nytt koncept med EC-lågenergifläktar speciellt designade för användning i fläktförångare och fläktluftkylare. Fläktarna är kompletta och kompakta. Extrem tillförlitlighet och lång livslängd är andra kännetecken. Vid konstruktion och tillverkning av fläkten har stor vikt lagts på miljö och hållbarhet – helt i linje med ebm-papst GreenTech filosofi.

Minskad materialåtgång vid tillverkningen är givetvis en fördel ur energi- och miljösynpunkt. Fläkten är därför konstruerad som en komplett och kompakt enhet med integrerad montagebygel som klarar flera monteringsmått. Jämfört med konventionella motorer har mängden stål och koppar halverats i GreenTech EC-motorn. Den energieffektiva motorn arbetar tillsammans med de aerodynamiskt utformade HyBlade® fläktvingarna försedda med winglets. Med EC-motorn minskas energiförbrukningen med omkring 30% jämfört med om vanliga AC-motorer används. Montage förenklas med den påmonterade monteringsbygeln som är försedd med flera hål för att passa håltagning med diametrarna ø358,9 / ø364,1 alternativt ø371,6 mm. Vid byte av fläktar i befintlig enhet behöver gallret inte bytas. Fläkten är försedd med anslutningskabel.

Tack vare EC-motorns kompakta konstruktion är fläktarna mycket kompakta och har ett lågt montagedjup (endast 68 mm). Motorn uppfyller IP 54. Motorn är klar för tvåhastighetsdrift och en och samma motor kan med bibehållen prestanda anslutas till ett brett spänningsområde 1~200-240 VAC och 50 alternativt 60 Hz. En och samma produkt kan med andra ord anslutas till elnät i olika länder, en fördel för företag som exporterar utrustning till olika länder med olika nätspänningar och nätfrekvenser.

Produktegenskaper
• 50 alternativt 60 Hz – samma prestanda
• Effektiv och kompakt EC-ytterrotormotor M1G 055
• Tvåhastighetsdrift
• Monteringsdjup endast 68 mm
• Komplett lösning – ett artikelnummer ger logistikfördelar
• Tre monteringsdiametrar möjliga med samma monteringsbygel
• Aerodynamiska HyBlade® fläktvingar försedda med winglets
• Jordskyddsklass II – ingen jordkabel krävs
• Enkel inkoppling med inkluderad kabel
• IP 54
• Befintligt galler kan användas vid byte av fläktar i befintlig enhet


Broschyr
Broschyr Energy-saving axial fans – unit cooler

För mer information om produkterna kontakta en av våra säljare på försäljningsavdelning OEM.