ebm-papst EC-fläkt i finländskt system som återvinner frånluften i flerbostadshus

I flerbostadshus är det möjligt att göra energibesparingar på upp till 50 % med ett värmeåtervinningssystem från det finländska företaget Oy Pamon AB. Observera att produkterna i artikeln ej säljs i Sverige. Kontakta ebm-papst OY (Finland) för mer information.
En EC-fläkt från ebm-papst är hjärtat i ett lättinstallerat återvinningssystem som utvecklats av det finländska företaget Oy Pamon AB.
Mellan åren 1975 och 1995 byggdes det många tusen flerbostadshus i Finland och även i Sverige. Mycket har hänt sedan dess inom området energieffektivisering men de äldre husens energistyrsystem är sällan tillräckligt moderna för att man ska kunna återvinna värmen i den ventilationsluft som lämnar byggnaderna. Speciellt under det kalla vinterhalvåret är det mycket värme som avges och som skulle kunna användas som energikälla. I båda länderna har det i många år funnits en ambition hos fastighetsägarna att reducera energikostnaderna. Det finländska företaget Oy Pamon AB, med huvudkontor nära Lahti, har utvecklat ett återvinningssystem – Pilpit - för ventilationsluft som möjliggör stora energibesparingar vid moderniseringar av ventilationssystem. Systemet är både kompakt och lättinstallerat.

Monteras enkelt på takets ventilationskanal
Den varma luften från kök och badrum i ett flerbostadshus leds normalt ut ur byggnaden via en ventilationskanal som mynnar ut uppe på taket. Pilpit monteras på ventilationskanalen och det är en RadiPac EC-fläkt från ebm-papst som suger in frånluften till systemet där den varma luften sedan återvinns och används för både uppvärmning och produktion av varmvatten.
Timo Vihervaara som är försäljnings- och marknadsansvarig på företaget Pamon berättar att systemet har en mycket stor energisparpotential. ”Genom att återvinna frånluften kan våra kunder reducera uppvärmningskostnaderna med upp till 50 %, och det betyder att systemet har betalt sig själv på några få år. Varje månad får kunderna också med automatik och via e-mail en rapport direkt från Pilpit över hur mycket energi som sparats. I energiberäkningarna har det då tagits hänsyn även till den elektricitet som krävs för att driva systemets EC-fläkt. Då vi kan kommunicera med fläkten via ett Modbus-nätverk har vi alltid tillgång till exakt information över förbrukning och besparingar”.

”Våra kunder kan reducera de årliga uppvärmningskostnaderna med upp till 50 % och systemet har betalt sig själv på några få år”.
Timo Vihervaara, försäljnings- och marknadsansvarig, Oy Pamon AB.

Utnyttjar fördelarna med flexibel fläktstyrning
I ett flerbostadshus varierar mängden varm frånluft kraftigt över ett dygn. En vardagskväll när de boende kommer hem och lagar middag är det mycket frånluft som kommer från köken, medan det en tidig söndagsmorgon är betydligt mindre mängder varm luft som lämnar lägenheterna. Eftersom mängden frånluft varierar så kraftigt finns det stora fördelar med flexibel fläktstyrning och de möjligheterna ger fläkten RadiPac. ”Vi programmerar fläktarna så att systemet anpassas till mängden frånluft och på det sättet säkerställer vi att Pilpit alltid arbetar med optimal effektivitet”, förklarar Timo Vihervaara.

Oy Pamon AB har använt fläktar från ebm-papst i företagets ventilationssystem under mer än 30 år. År 2009 gick övergick företaget till att bara installera fläktar med EC-teknologi och vid utvecklingen av Pilpit valdes en fläkt ur RadiPac-programmet. ”RadiPac har en design som passar perfekt för Pilpit och fläkten är mycket lättinstallerad. Den är dessutom energieffektiv vilket är viktigt för våra kunder när målet är att uppnå så stora energibesparingar som möjligt”.

Vid utvecklingen av återvinningssystemet hjälpte ebm-papst till med att lösa en liten men ändå viktig detalj. Vid driftsproblem är det runt om i Europa vanligast med en blinkande röd larmlampa som indikerar en teknisk driftstörning. I de nordiska länderna använder man en annan princip och det är en grön lampa som lyser konstant för att visa att allt fungerar som det ska. Lyser inte lampan betyder det att det finns någon form av tekniskt fel som behöver åtgärdas. ”Vi diskuterade med ebm-papst hur vi skulle kunna få en lösning för de nordiska länderna och de löste det snabbt genom en omprogrammering av fläktarnas larmrelä. Fläktarna levererades sedan till oss klara för installation. Dessutom gav ebm-papst oss en programvara om vi någon gång i framtiden skulle vilja gör en omprogrammering och få ett blinkande rött ljus vid larm”, avslutar Timo Vihervaara.


Observera att produkterna i artikeln ej säljs i Sverige. Kontakta ebm-papst OY (Finland) för mer information. www.ebmpapst.fi.