Vind i ryggen för ebm-papst

ebm-papst fortsätter sin stabila tillväxt. Senaste räkenskapsåret passerade vi miljardstrecket i EUR - omsättningen blev 1,05 miljarder EUR totalt för gruppen. Största tillväxten sker just nu i Asien som står för 10% av omsättningen. Energibesparande EC-fläktar utgör det största enskilda produktområdet med en ökning på nära 15% jämfört med föregående år. Runt om i världen drar ebm-papst fördel av pågående klimatdiskussioner tack vare det starka sortimentet med EC-fläktar som minskar både energibehov och driftkostnader.

Spännande år på svenska marknaden
Även i Sverige ser vi hur efterfrågan ökar på energibesparande EC-fläktar. "Vi tycker det är positivt att vårt EC-sortiment gynnar miljön och vårt viktigaste miljömål är att öka EC-försäljningen ytterligare" säger Bengt Knutsson, VD för ebm-papst AB. "2007 har varit ett framgångsrikt år för oss. Försäljningen har gått bra. Några viktiga händelser under året har varit vårt namnbyte till ebmpapst AB och vår nya utmärkta webbplats www.ebmpapst.se där det är lätt att hitta information om våra produkter" fortsätter Bengt.