Viktigt att använda realistiska värden vid jämförelser av fläktar

För att få fram en fläkts verkliga verkningsgrad och energieffektivitet går det inte att lägga samman de mest optimala värdena hos en fläkts olika komponenter.

Både vid moderniseringar av äldre fläktanläggningar och nyinstallationer är det vanligt att fakta tas fram för olika fläktalternativ. Jämförelser görs sedan för att hitta den mest optimala lösningen, men det är viktigt att tänka på att de underlag som man får fram baserat på generella kalkyler sällan är realistiska. Många gånger blir de alldeles för optimistiska därför att de bygger på att man utgår från fakta i kataloger och multiplicerar de bästa värdena för de komponenter som ingår i en fläktlösning exempelvis motor, kontrollsystem och fläkthjul. Problemet är att man inte kan utgå från att de olika komponenterna ska prestera maximalt i den aktuella applikationen och under realistiska förhållanden. Den totala effektivitet och verkningsgrad som kalkylen ger en bild av visar sig ofta vara alldeles för optimistisk. Detta gäller även för en fläkts energiförbrukning. För att vara säker på att realistiska värden används rekommenderas det uttryckligen i ISO 12759:2010 (”Fans – Efficiency classification for fans”) att man använder uppmätta mätvärden för en komplett fläktlösning. Det är också det ebm-papst erbjuder för exempelvis kammarfläkten RadiPac.

Pålitliga mätdata från ebm-papst
För ebm-papst är det viktigt att presentera fakta om fläktars prestanda och energieffektivitet som ligger så nära realistiska driftsförhållanden som möjligt. Det kan vi också göra eftersom uppmätta och angivna värden anges för en komplett enhet med aerodynamiskt fläkthjul, ebm-papst energieffektiva EC-motor och styrelektronik. Då komponenterna är optimalt matchade till varandra är det möjligt att uppnå verkningsgrader på långt över 60 %. Det är också dessa uppmätta värden som finns angivna i ebm-papst fläktberäkningsprogram. Det är en lättanvänd programvara som förenklar fläktvalet. De betydligt högra mätvärden som uppges av andra tillverkare kan många gånger ifrågasättas eftersom de bygger på de optimala värdena för de enskilda komponenterna. ebm-papst mätvärden är säkerställda och förutom det erbjuder också RadiPac många andra fördelar jämfört med andra fläktar.

Plug & Play för enklast möjliga installation
Vid utvecklingen av den nya generationen av RadiPac har fokus legat på fläkthjulets luftinlopp, motorns placering i fläkthjulet och på fläktskovlarnas utformning. Inloppskonan har utformats för att matcha fläkthjulet perfekt. Motorns position i fläkthjulet har optimerats för bästa möjliga aerodynamik. I fläkthjulet sitter också ihåliga aluminiumskovlar som höjer verkningsgraden. Den speciella formen minskar vikten på fläkthjulet och ökar samtidigt dess stabilitet. Med en kompakt konstruktion och integrerad styrelektronik förenklas installationsarbetet betydligt jämfört med konventionella kammarfläktar. Inga tillkommande komponenter som frekvensomriktare, motorskydd, sinusfilter eller skärmade kablar behövs. RadiPac har utvecklats enligt ebm-papst installationsfilosofi Plug & Play där målet är enklast möjliga installation!

Ett viktigt bidrag till den höga verkningsgraden hos RadiPac är GreenTech EC-motorns konstruktion. Motorn är en permanentmagnetiserad synkronmotor av ytterrotortyp med elektronisk kommutering (BLDC-motor). Verkningsgraden hos denna motortyp är betydligt högre än hos IE4-klassade motorer. Inga sällsynta jordartsmetaller krävs vid konstruktionen vilket är fallet med många andra permanentmagnetmotorer.