Viktig fläktfunktion när gammal mat omvandlas till biomassa

Det schweiziska företaget Hybag AG har utvecklat en teknik som omvandlar gammal mat till biomassa. En fläkt från ebm-papst har en viktig funktion i processen.
I Europa kastas det varje år cirka 90 miljoner ton livsmedel som passerat bäst-före-datum
”Ditt äppelskrutt kan bli till biogas som kan driva bilar”, skriver den svenska Energimyndigheten på sin hemsida. Kan tonvis av organiskt matavfall tas om hand istället för att hamna på soptippar eller förbrännas är det lätt att förstå att det är mycket biomassa och biogas som kan produceras. Det schweiziska företaget Hybag Automation AG har insett potentialen och utvecklat ett automatiskt system för att omvandla gammal mat från bland annat livsmedelsaffärer och storkök till biomassa.

Biomassan blir i sin tur en värdefull råvara för biogasanläggningar. Jäsningen av biomassan producerar gas som kan driva en gasmotor som producerar elektricitet. Motorns värme kan i sin tur användas för uppvärmning, och rester från processen blir eftertraktad biogödsel för lantbrukare. Gammal mat kan alltså omvandlas till ny energi med många användningsområden. En stor utmaning för Hybag vid utvecklingen av systemet, som heter ”Tutto”, var att hitta en lösning som gjorde det möjligt att ta emot även förpackat livsmedel. Gammal mat i förpackningar av plast eller kartong måste kunna tas om hand i en process som automatiskt separerar maten från förpackningsmaterialet.

Förpackningsrester drivs bort av kraftig luftström
Hybags lösning blev en patenterad kross- och malningsteknik som utgör en särskild del av produktionsprocessen och där stora mängder livsmedel med förpackningar mals sönder. Förpackningsresterna blir så finfördelade av malningstekniken att de virvlar upp i luften och sedan drivs in i en separat container av en kraftig luftström. Kvar blir det organiska avfallet som sedan behandlas på olika sätt beroende på hur det ska användas.

Det är en fläktlösning från ebm-past som gjort det möjligt att förstärka det luftdrag som uppstår under kross- och malningsprocessen och även skapa ett mer koncentrerat luftflöde. Anton Berger som är VD för Hybag Automation AG förklarar vad som ledde fram till valet av ebm-papst dubbelsugande centrifugalfläkt. ”Det var tre faktorer som var avgörande. Dels ville vi ha en mycket kompakt fläkt. Samtidig skulle den motsvara höga prestandakrav och dessutom vara enkel att integrera i vårt system. ebm-papst fläktlösning svarade upp mot alla krav och resultatet blev också lyckat. Tutto är idag ett mycket efterfrågat system på en globalt växande marknad”, säger Anton Berger.