Varmvattenberedaren som producerar el och betalar sig själv

Det brittiska företaget Flowgroup har utvecklat en varmvattenberedare, Flow, som vid en första anblick liknar andra varmvattenberedare på marknaden. Den är dock helt unik då det är världens första varmvattenberedare som även producerar el och betalar sig själv. Det är en patenterade teknikenhet kallad micro-CHP (Combined Heat and Power unit) som gör det möjligt. ebm-papst har bidragit med en fläkt- och motorlösning under arbetet med att utveckla en annorlunda idé till en världsunik produkt.

Flow lanserades under hösten 2015 och förväntas bli en stor framgång på den engelska marknaden. En anledning är att konsumenterna bara behöver betala för installationskostnaden. Med Flow följer en finansieringslösning där köparen förbinder sig att ha varmvattenberedaren under fem år och att köpa gas samt elektricitet via Flowgroup. Elen som produceras ger efter den fem åren en 50-procentig rabatt på elräkningen. Flow är med 2 000 kilowattimmar en effektiv elproducent och det motsvarar ungefär hälften av elbehovet hos en normalstor engelsk familj.

Flowgroup har sitt huvudkontor i Chester i nordvästra delarna av England. Företaget bildades 1997 och affärsidéen är att utveckla energieffektiva och energismarta produkter och lösningar. Flow är ett exempel på det och Flowgroups ambition är att även marknadsföra Flow och andra produkter som utvecklas i många andra länder. Arbetet med att utveckla den unika varmvattenberedaren har tagit många år. År 2006 väcktes idéen att utveckla den kombinerade teknik som kallas micro-CHP. Företagets vision då var att sälja tekniken separat till företag som utvecklar och producerar varmvattenberedare. Geoff Barker som är affärsutvecklingschef på Flowgroup berättar att strategin efter en tid blev en helt annan.

”Under utvecklingsarbetet väcktes idéen att vi själva skulle producera en varmvattenberedare och även bygga upp våra egna säljkanaler mot marknaden. Det var ett stort beslut och vi förstod också att det var en stor utmaning som väntade. Inte minst därför att tekniken som idag utgör själva kärnan i Flow aldrig tidigare hade använts i en sådan här produkt”, säger Geoff Barker.

Ett nära samarbete mellan Flowgroups och ebm-papst specialister
Den tekniklösning som utvecklats för Flow är avancerad. Principen är att en speciell vätska med låg kokpunkt alstrar ånga när den värms upp. Ångan driver en minigenerator som alstrar elektricitet, och ångan transporteras sedan in i en värmeväxlare för uppvärmning av vattnet. Ångan kondenseras sedan tillbaka till vätska och hela cykeln startar om igen. En pump ser till att produktionscykeln inte stannar av och att ta fram pumpmotorn var en av de största utmaningarna under utvecklingsarbetet. Svårigheten var det tryckt och den hastighet som krävdes av pumpen för att Flow skulle få tillräckligt bra prestanda. Samtidigt fick inte pumpens motor bli för varm eftersom vätskan i systemet har så låg kokpunkt. Skulle det bildas ångbubblor riskerade pumpen att skadas.

Ungefär samtidigt som utvecklingsdiskussionerna pågick hos Flowgroup höll teknikerna vid ebm-papst anläggning i Landshut, Tyskland, på att utveckla en helt ny fläktmotor. När ebm-papst specialister fick höra talas om Flowgroups projekt insåg de att den nya EC-motorn svarade upp mot alla de tekniska krav som ställdes på pumpmotorn, även om den inte var tänkt att användas i en varmvattenberedare. En prototyp av motorn togs fram och den motorn finns idag på marknaden under beteckningen BG43. Den motor ebm-papst utvecklade var exakt den typ av motor Flowgroup sökte. Den var kompakt, mycket effektiv och alstrade ytterst lite värme. Ett intensivt tekniskt samarbete inleddes mellan Flowgroups och ebm-papst specialister under arbetet med att ta fram olika prototyper av Flow. Samarbetet breddades när Flowgroup tog beslut om att även välja en fläkt (NRG 118) från ebm-papst som ser till att ångan cirkulerar i systemet. Motorn och fläkt bildar tillsammans en effektiv enhet som bidragit till att reducera Flowgroups utvecklingskostnader och ge Flow ett kompakt format. Varmvattenberedaren tar liten plats och kan enkelt installeras på väggen i exempelvis ett kök.