Var installationssmart, välj ebm-papst kompakta och kompletta kammarfläktar – nu på hela 12 kW!

Att dimensionera och installera fläktar i ventilationsanläggningar kan många gånger vara en tidskrävande procedur. Det gäller både vid slutmontering i nya luftbehandlingsaggregat, vid nyinstallationer och i samband med moderniseringsprojekt. Traditionellt har det varit så att ett flertal lösa delar måste fogas samman till en färdig fläktlösning. Det tar tid och det krävs kunskap, och inte sällan kan programmeringsarbetet bli komplext. ebm-papst har gjort det betydligt enklare genom introduktionen av en serie kompakta och kompletta kammarfläktar med GreenTech EC-motorer försedda med integrerad driv- och styrelektronik. Motorerna är av typen permanentmagnetiserade EC-motorer. Man kan säga att vi optimerat lösningen åt dig redan på ritbordet så att du slipper göra det ute på fältet eller vid slutmontering av luftbehandlingsaggregatet! Vi kallar våra nya kompakta kammarfläktar för RadiPac.

RadiPac-fläktarna är klara för styrning med 0-10 V signal och elimineringen av programmeringsarbetet (t.ex. programmering av frekvensomformare) är bara en av tidsvinsterna. Att fläktarna levereras kompletta innebär att du som är installatör eller tillverkare slipper många arbetsmoment och får en enklare logistik med färre ingående delar. Att de är kompakta innebär också att ett moderniseringsprojekt kan bli betydligt billigare och enklare att genomföra jämfört med vad som är fallet vid andra och mer skrymmande fläktval. Ett luftbehandlingsaggregat kan tack vare den kompakta konstruktionen göras mindre, ett argument vid försäljning av nya aggregat.


Vår nya kammarfläkt RadiPac på hela 12 kW är endast 759 mm djup

”Plug and play helt enkelt!” är en slogan vi använder vid lanseringen av de kompletta fläktarna och de har mottagits väldigt positivt på marknaden. Tänk installationssmart du också och använd fördelarna som argument i kundkontakterna och när det är dags att lämna anbud på nya ventilationsprojekt. Att installationen går snabbare, blir enklare och många gånger också billigare kan ge ett viktigt marknadsförsprång, liksom mindre byggmått på ett nytt ventilationsaggregat.

Vår nya kammarfläktsserie RadiPac finns för närvarande i 4 storlekar med fläkthjul från ø630 mm ända upp till ø900 mm. Varje storlek finns med två motoreffekter, den största på hela 12 kW. Stativet är mycket robust och lackerat i en grå kulör. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning. RadiPac fläktarna har fläkthjul med hög verkningsgrad med mycket låg ljudnivå. Fläkten K3G800-AS07-01 har till exempel en energieffektiv EC-integralmotor på 12 kW och levererar ett flöde på hela 8 m3/sekund vid drygt 700 Pa. Trots dessa prestanda är fläkten endast 759 mm djup. Den ryms med andra ord på en vanlig EUR-pall. Även det en logistikfördel. Fläktarna lämpar sig för installation i såväl sug- som tryckkammare och givetvis uppfyller dem redan idag EU:s ekodesigndirektiv för 2015!
Tekniska data på RadiPac fläktarna

K3G630-AR02-01 RadiPac
K3G630-AS05-01 RadiPac
K3G710-AR03-01 RadiPac
K3G710-AS06-01 RadiPac
K3G800-AR08-01 RadiPac
K3G800-AS07-01 RadiPac
K3G900-AR10-01 RadiPac
K3G900-AS08-01 RadiPac