VARIODRIVE som kommunicerar via CANopen-protokoll

Den senaste nyheten i ebm-papst serie med elektroniskt kommuterade ytterrotormotorer är VARIODRIVE Compact VDC-3-49.15 K5. Lanseringen av den nya motorn innebär att det för första gången på marknaden finns en elektroniskt kommuterad ytterrotormotor med ett integrerat CANopen interface (för CANopen standarden DS402). Den öppna kommunikationsstandarden CANopen blir allt mer utbredd både inom olika industribranscher, men också i vår vardag. Bilar, bussar och tåg är bara några exempel. Inom industrin har CANopen betytt mycket för att förenkla uppbyggnaden av nätverk och styrning av olika nätverksenheter i exempelvis industriella automationslösningar.


Enkel uppstart med PC-verktyget ”Kickstart”

VARIODRIVE VDC-3-49.15 K5 bygger på det framgångsrika VARIODRIVE-konceptet med integrerad drivelektronik. Genom ett integrerat CANopen interface breddas användningsområdet ytterligare samtidigt som programmeringen av varvtal, rotorläge och vridmoment förenklas. Tre digitala ingångar underlättar anpassningen till många olika applikationer och som tillbehör finns också det användarvänliga PC-verktyget Kickstart. Med Kickstart är det enkelt att både programmera och ansluta nya VARIODRIVE till ett CANopen-nätverk.

Med ett nominellt vridmoment på upp till 250 mNm och en nominell effekt på upp till 100 W är det möjligt att med VARIODRIVE VDC-3-49.15 konstruera kompakta och högeffektiva automations- och drivlösningar. Tillgång till olika växelutföranden förenklar också anpassningen till olika applikationer.


Mer information

Välkommen att kontakta Johan Ekbom för hjälp med ditt projekt.
Tel 010-454 44 50
E-post

Datablad VDC-3-49.15 K5 med integrerat CANopen interface