Värdefull läsning om ventilation

Varje år drabbas minst 500 personer av lungcancer på grund av dålig luft inomhus. Antalet barn med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det är just inneluften som är den största orsaken till det. Branschorganisationen Svensk Ventilation, som ebm-papst AB är medlem i, driver därför en kampanj för att informera om vikten av god inomhusluft. Ett led i kampanjen har varit att ta fram ett antal handböcker på området.

Luften inne dödar
Boken Luften inne dödar är skriven för alla som vill ha bra luft inomhus, såväl boende som fackmän. Här finns information om tekniken för att skapa ren luft, var forskningen står idag samt vilka lagar och förordningar som finns inom området. Läs boken, använd kunskapen och insikten den ger. Och kräv ren luft inomhus!

Bäst i klassen - en bok om lönsamt inneklimat
Boken Bäst i klassen - en bok om lönsamt inneklimat, tar upp sambandet mellan ett bra inneklimat, färre sjukdagar och högre produktivitet. Riktlinjerna för hur man uppnår detta finns i skriften R1. Boken "Bäst i klassen" är en guide till hur du med R1:ans hjälp skapar det lönsamma inneklimatet.

Andnöd
En handbok om luften i våra bostäder. Boken tar upp flera praktiska frågor och lösningar kring luften och ventilationen i våra bostäder.

Böckerna har tagits fram gemensamt av Svensk Ventilation, VVS Tekniska Föreningen, VVS Installatörerna och Kylentreprenörernas förening.

Beställ Skriften R1