Utmärkelse till ebm-papst på stor internationell designtävling

Gunter Streng, ebm-papst
Den tyska tävlingen German Design Award har sedan starten 2012 utvecklats till att bli en av världens största designtävlingar. När årets tävling avgjordes under februari deltog mer än 1 000 gäster vid prisceremonin i Frankfurt. ebm-papst tilldelades en särskild utmärkelse i tävlingskategorin ”Energi”.

Ett avgörande krav på tävlingsbidragen i German Design Award är att de ska stå för ett nytänkande design- och konstruktionsmässigt. En internationell expertpanel och jury bedömer bidragen i de olika tävlingskategorierna och det genomförs även tester och utvärderingar. Vid årets tävling konkurrerade närmare 3 400 produkter och lösningar om priserna. ebm-papst fick en särskild utmärkelse i kategorin ”Energi” för en fläkt som utvecklats för användning i luftfuktare och luftbehandlingsaggregat. Fläkten förbrukar 30 % mindre energi jämfört med konventionella fläktlösningar med AC-motorer och den unika designen har gjort det möjligt att reducera materialåtgången med cirka 50 %.

Juryns motivering till utmärkelsen löd; "En mycket funktionell och skickligt designad produkt. Dess styrka är att den kombinerar en hög grad av energieffektivitet, tillförlitlighet och en lång livslängd."
Gunter Streng som är utvecklingschef vid ebm-papst i Mulfingen gläds åt utmärkelsen. "Vi är givetvis mycket nöjda med priset. Vi har visat att det är möjligt att med ny design både spara mycket energi och dessutom minska materialåtgången i tillverkningsprocessen med cirka 50 %. Det lyckade resultatet har gjort att vi redan infört de designidéer som legat till grund för fläkten i vårt utvecklingsarbete”.

Den prisbelönta fläktens design och konstruktion bygger på en idé om att det med en komplett enhet är möjligt att uppnå större effektivitet jämfört med en fläktlösning som består av många enskilda komponenter. Att fläkten reducerar materialbehovet, främst av stål och koppar, med cirka 50 % jämfört med konventionella fläktar innebär också att energiåtgången i tillverkningsprocessen reduceras.
Till grund för fläktens effektivitet ligger ebm-papst GreenTech EC-teknologi och den unika utformningen och hybridkonstruktionen hos fläktbladet HyBlade. HyBlade optimerar de aerodynamiska egenskaperna, ger en hög verkningsgrad och mycket låg ljudnivå.

Vid konstruktionen av den nya fläkten har stor vikt också lagts vid att förenkla installationsarbetet. Monteringen underlättas av att fläkten är en komplett enhet samt de flexibla monteringshålen. Konstruktionen gör också att fläkten enkelt kan monteras i ett befintligt aggregat och även efter-monteringen underlättas då det inte krävs någon demontering av aggregatet.