Uppmärksammad kampanj för att byta ut äldre och energikrävande fläktar

Marknadens intresse för energieffektiva och miljövänliga fläktlösningar ökar konstant. Utvecklingen är likartad i många länder och ebm-papst ger sitt stöd genom att etablera samarbeten med olika företag som satsar långsiktigt på moderniseringsprojekt. ebm-papst bidrar både genom innovativ teknisk utveckling inom fläktområdet, med teknisk expertis och genom aktiviteter som bedrivs tillsammans med branschorganisationer.

Ett exempel på detta är kampanjen ”Fan retrofits boost efficiency” som genomförts tillsammans med den tyska branschorganisationen Fachverband Gebäude-Klima (FGK). FGK är den ledande branschorganisationen för den tyska luftkonditionerings- och ventilationsindustrin och har funnits i 40 år. Organisationen har cirka 300 medlemmar som tillsammans sysselsätter omkring 49 000 personer. ebm-papst och FGK har gemensamt arbetat för att öka medvetenheten om de stora vinster som finns med att byta ut äldre fläktar och förbättra ventilationen i olika fastigheter. Kampanjen, som startades på initiativ av FGK, har resulterat i många moderniseringsprojekt som bekräftar fördelarna. Energibesparingar på upp till 50 %, minskade koldioxidutsläpp och återbetalningstider på gjorda investeringar som ofta är kortare än två år.

Uppskattningar som gjorts för Tyskland visar att landet skulle kunna reducera koldioxidutsläppen med cirka 12,9 miljoner ton. Ett viktigt mål för kampanjen har också varit att informera förvaltare och driftsansvariga av kommersiella fastigheter som kontorsbyggnader om de stora fördelarna med fläktbyten. Likaså att öka allmänhetens medvetenhet om den betydelse fläktar har för såväl energieffektivisering som för att förbättra inomhuskomforten och inneklimatet. Mer information om detta finns på www.ventilatortausch.de och den tyska staten har också varit mycket aktiv informationsmässigt när det gäller att informera brett om mer energieffektiva lösningar. Detta har skett genom kampanjen ”Germany boosts efficiency” och mer fakta om denna kampanj finns på www.deutschland-machts-effizient.de.

Enkla fläktbyten med ebm-papst Plug & Play
I många byggnaders ventilationssystem, samt i kyl- och luftkonditioneringssystem, används i stor utsträckning fortfarande remdrivna asynkronmotorer utan möjligheter till fläktstyrning. En stor nackdel med den äldre motortekniken är att fläktarna får en låg verkningsgrad och blir energikrävande. Detta gäller för de flesta applikationer. Genom byte till fläktar med EC-teknologi, som enkelt installeras i befintliga aggregat då de är utformade enligt ebm-papst kompletta koncept Plug & Play, blir energibesparingarna betydande samtidigt som inneklimatet förbättras tack vare effektivare ventilationssystem. EC-teknologin har stora fördelar jämfört med remdrivna fläktar med AC-motorer. Fläktarna har högre verkningsgrad, är tystare, kan styras effektivt med behovsanpassad fläktdrift de är betydligt mycket energieffektivare jämfört med AC-fläktar. En viktig miljöaspekt är också att EC-fläktarna är konstruerade efter ebm-papst utvecklingsfilosofi GreenTech vilket bl a innebär att de inte kräver användning av sällsynta jordartsmagneter.