Tystare och energisnålare kondenseringsenheter som moderniserats med HyBlade

Genom att uppgradera med HyBlade axialfläktar från ebm-papst kan företaget Bitzer erbjuda mer energieffektiva och tystare kondenseringsenheter.

Det tyska företaget Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH inledde för ett par år sedan en total teknisk översyn av företagets program med kondenseringsenheter. Ett viktigt mål med en tänkt modernisering var att tillgodose f-gasförordningen i Ekodesigndirektivet (ErP) som trädde i kraft under 2015. Bitzers ambition var att kunna genomföra en teknisk uppgradering utan att behöva göra några förändringar i enheternas storlek, design och konstruktionen för montering. ebm-papst valdes som samarbetspartner för att hitta den mest optimala fläktlösningen.

Genom en kombination av kompressorteknik och varvtalsstyrning av de nya axialfläktarna med HyBlade-teknologi, där fläktbladen har en unik hybridkonstruktion, kunde ebm-papst hjälpa till att vidareutveckla Bitzers kondenseringsenheter så att målen uppnåddes. Under utvecklingsarbetet låg ett stort fokus på energiförbrukning och ljudnivå. Genom att välja HyBlade-fläktar var det möjligt att uppnå samtliga de krav som ställdes och detta trots det begränsade utrymmet i de befintliga kondenseringsenheterna. Uppgraderingen omfattade tjugofem olika modeller i Bitzers kondenseringsenheter men trots det var det möjligt att använda endast tre av ebm-papst axialfläktar med HyBlade (storlek 350, 400 och 500 mm) och två olika fläktgaller.

ebm-papst axialfläktar med HyBlade och EC-teknologi kännetecknas av mycket hög verkningsgrad, låg ljudnivå och energieffektivitet. I projektet för Bitzer reducerade fläktarna ljudnivån hos kondenseringsenheterna med 3 dB(A) och tack vare den unika profilen på HyBlade-bladen kunde den genomsnittliga energiförbrukningen reduceras med cirka 30 procent. De nya axialfläktarna väger dessutom mindre jämfört med de fläktar som ersattes och är även tåligare då de har ett bättre skydd mot korrosion.