Tysta, energieffektiva och intelligenta fläktar för luft/vattenvärmepumpar

Foto: Schulzfoto, Adobe Stock
Med luft/vattenvärmepumpar kan ett hem hållas varmt under årets kalla månader och svalt under sommaren. Möjligheten att omvandla energi från utomhusluften gör att energikostnaderna kan reduceras på ett miljövänligt sätt. En viktig fördel är givetvis också att man får ett behagligt inomhusklimat. Detta är några av skälen till att intresset för värmepumpar hela tiden ökar. De finns med effekter från 3 till 30 kW och det gör att de kan användas både för småhus och flerfamiljshus. Okomplicerade installationer bidrar också till att göra värmepumparna till ett attraktivt värmealternativ. Tysta, energieffektiva och intelligenta EC-fläktar från ebm-papst hjälper till att göra många luft/vattenvärmepumpar både effektiva och ekonomiska.

I princip fungerar en värmepump som ett kylskåp. Den drar tillbaka och för bort värmen från maten som lagras i kylskåpet. Luft/vattenvärmepumpar utvinner värme från den omgivande luften och överför värmen till ett värmesystem, som sedan värmer upp ett hus eller används för att värma vatten. Fläktar ger det nödvändiga luftflödet genom värmepumparnas förångare och det bästa resultatet uppnås alltid när fläktarna drivs av moderna EC-motorer. De är energieffektiva, mycket tysta, hastigheten kan enkelt justeras efter behov och de har mycket lång livslängd.

Axialfläkt eller centrifugalfläkt?
Luft/vattenvärmepumpar kan vara konstruerade för inomhus- eller utomhusinstallationer och de två typerna ställer olika krav på fläktarna som används. Vid inomhusinstallationer dras uteluften in genom en luftkanal och centrifugalfläktar är effektiva för denna applikation eftersom de passar i installationer med krav på relativt höga tryck. De är dessutom mycket kompakta vilket är en stor fördel för tillverkare av värmepumpar som ska installeras inomhus eftersom utrymmet vanligtvis är begränsat. Däremot är utrymme vanligtvis inte ett problem för utomhusinstallationer där förångaren är en separat enhet och en kylmedelsledning leder värmen vidare inomhus. I dessa applikationer används främst tystgående axialfläktar.

Med ett brett program av axial- och centrifugalfläktar i olika storlekar kan ebm-papst erbjuda rätt fläktlösning för varje luft/vattenvärmepump. Till exempel är de beprövade axialfläktarna i HyBlade-serien och de nya AxiBlade-fläktarna väl lämpade för användning i luft/vatten-värmepumpar som tillverkas för utomhusinstallationer. AxiBlade är särskilt anpassningsbara till ett brett utbud av applikationer då de arbetar med hög effekt, och ebm-papst nya centrifugalfläktar i RadiCal-serien, som är aerodynamiskt optimerade för energieffektivitet och låg ljudnivå, är ett bra val för luft/ vattenvärmepumpar som installeras inomhus samt även för och kombinerade system. RadiCal finns i diametrar från 190 till 630 mm.

Energieffektiva och tysta
Moderna EC-motorer är drivkraften bakom ebm-papst samtliga fläktar. Tillverkare av exempelvis värmepumpar och dess användare drar nytta av GreenTech EC-teknik på flera sätt. En av fördelarna
är energieffektiviteten. Vid generering av den önskade värmeeffekten bör värmepumpar konsumera så lite primär energi som möjligt. Även om kompressorn förbrukar mycket mer energi än fläkten, lönar det sig fortfarande att välja fläktar med hög effekt och som också är energieffektiva. Idag finns det inga alternativ till EC-tekniken när det är dessa krav som ställs på värmepumpinstallationer.
Ett annat viktigt krav är ofta en låg ljudnivå och det även med hänsyn till omgivningen. Att minimera brus och buller från värmepumpar är något som alltid måste beaktas av dem som använder luft/ vattenvärmepumpar. Ljudnivån är särskilt viktig på natten, när gränserna enligt DIN 18005 och “TA Lärm” (Tysklands tekniska riktlinjer för ljudreducering) måste följas vid inomhusinstallationer och speciellt när värmepumpar installeras utanför byggnader. Ett bra samspel mellan alla ingående komponenter i en fläkt samt en optimal aerodynamisk utformning är nyckeln till tyst fläktdrift. ebm-papst har optimerat bland annat fläktbladens geometri för att uppnå betydande förbättringar av effektivitet och brusemission. Utveckling av innovativa lösningar som exempelvis inloppsgallret FlowGrid har också stor betydelse för att minimera fläktarnas ljudnivå.

Intelligenta och framtidssäkra
Stor hänsyn har också tagits till psykoakustiska aspekter vilket har betydelse för att fläktljud inte ska uppfattas som störande. Psykoakustiken handlar om att beskriva personlig ljuduppfattning i förhållande till mätbara ljudnivåer, dvs den syftar till att förklara varför vi uppfattar ljud som trevliga eller obehagliga. Detta är något som fysiska mätningar av ljudnivåer i testriggar inte kan hantera. Till exempel har trumpetmusik och en grävmaskin på byggplatsen ungefär samma ljudkraft men uppfattas psykoakustiskt på helt olika sätt. ebm-papst har därför investerat i ett speciellt psykoakustiskt laboratorium där buller från fläktar i olika konfigurationer spelas upp för testpersoner. Bedömningarna av testpersonerna analyseras med statistiska och psykologiska metoder och resultaten används sedan vid ebm-papst produktutveckling.

Den integrerade elektroniken i ebm-papst EC-fläktar erbjuder ytterligare funktioner utöver motorstyrning. Till exempel kan ett stor antal fläktar integreras inom ett brett spektrum av applikationer via fläktarnas MODBUS-gränssnitt. Fläktdata från en värmepump kan avläsas liksom felmeddelanden från interna sensorer kan vilket möjliggör fjärrövervakning av fläktarna i enlighet med ebm-papst GreenIntelligence-filosofin. ebm-papst EC-fläktar är också idealiskt utrustade för framtiden eftersom användning av naturliga köldmedier inte är ett problem för dem. Deras energieffektivitet, de låga ljudnivåerna och möjligheten till intelligent styrning och övervakning gör dem till en framtidssäker lösning för värmepumpsektorn!