Tysta nätverksstationer med ebm-papst fläktar

Foto: Ralf Kreuels
Ingenjörerna på företaget Teensma är experter på att eliminera bullerproblem.
Hos det nederländska ingenjörs- och verkstadsföretaget Teensma har det under årens lopp byggts upp en spetskompetens runt hur man ska lösa problem med högt ljud och buller. Uppdragen täcker in många olika områden och exempel på projekt är reducering av ljudnivåer i industrianläggningar, förbättring av akustik i klassrum och konstruktion av tysta eldistributionssystem som ska installeras i närheten av bostadshus. Teensma har också anlitats för att reducera ljudet från nätverksstationer med fiberoptiska anslutningar för internet. Den kunskap som byggts upp har också resulterat i att företaget startat tillverkning av egna nätverksstationer.

Peter van der Velde på Teensma säger att fläktlösningar för att tyst kyla känslig teknik många gånger hamnar i fokus under konstruktionsarbetet. ”Traditionellt sett så brukar standardlösningar för luftkonditionering användas för att kyla nätverksstationer i bostadsområden. Problemet är att det ger en ganska hög ljudnivå som kan bli störande för de boende. När vi fick i uppdrag att göra en sån station tystare förbättrade vi först isoleringen. Resultatet blev en reducering av ljudnivån men lösningen blev ganska komplicerad och även dyr. Vi bestämde oss därför för att börja om från grunden och istället göra en radikal förändring av nätverksstationernas design för att på så sätt minska ljudet redan vid källan”, säger Peter van der Velde.

”ebm-papst fläktar var fyra till fem decibel tystare”
Ljudteamet på Teensma började arbeta med en konstruktion av ett ventilationssystem som skulle kyla utrustningen i stationen med endast uteluft. Denna metod hade ännu inte använts framgångsrikt i denna typ av nätverksstationer då den av många betraktades som osäker bland annat på grund av risken för att få in smutsig utomhusluft som kunde skada känslig teknik. Peter van der Velde och hans team arbetade därför i en första fas med dels styrsystemet, dels med att hitta en effektiv filterlösning för ventilationssystemet. Ett absolut krav var att eliminera risken för att fukt och partiklar kunde skada den känsliga kommunikationsutrustningen. Kraven på de fläktar som skulle användas var också mycket höga.

"Från början hade vi ebm-papst och ytterligare ett företag i åtanke inför valet av EC-fläktar. Valet var svårt och vi beställde därför fläktar från båda och testade dem under olika installationsscenarior. Resultaten visade att ebm-papst var det bästa valet. I genomsnitt var ebm-papst fläktar fyra till fem decibel tystare än de från konkurrenten. Viktigt var också att informationen i ebm-papst datablad om luftflöden, tryck och ljudnivåer visade sig stämma exakt även under testerna. Det kan låta lite trivialt, men det är definitivt inte något man kan ta för givet idag. Många tillverkare är ibland lite för mer optimistiska med de uppgifter de lämnar i sin produktinformation", berättar Peter van der Velde.
I den kyllösning företaget utvecklat används ebm-papst EC-fläktar RadiCal. Fläktarna suger in luft utifrån som förs in under stationens golv. Luften cirkuleras inne i stationen och kyler elektroniken. Den uppvärmda inomhusluften flödar sedan under taket och ut från stationen.

Använder 80 procent mindre energi
Den första prototypen av den nya nätverksstationen utrustad med ebm-papst EC-fläktar bekräftade ingenjörernas antagande att kylning med uteluft och ebm-papst EC-teknologi skulle resultera i ett antal fördelar. Bara några steg från nätverksstationen uppfattar människor inte längre ljudnivån som störande. Tack vare fläktarnas högre effektivitet avger de dessutom mindre värme inne i stationen samtidigt som energiförbrukningen minskade drastiskt. Stationen med luftkylning använder 80 procent mindre energi än sin föregångare med en konventionell luftkonditionering. Peter van der Velde pekar också på andra viktiga fördelar. ”Den kyllösning vi konstruerat är egentligen väldigt enkel. Systemet har färre komponenter jämfört med den tidigare lösningen och det minskar kravet på utbildning av installations- och underhållspersonal. Dessutom reduceras risken för systemstörningar eftersom det är färre komponenter. Sedan vill vi lyfta fram den stora fördelen med fläktstyrning. Med hjälp av styrningen kan fläktdriften enkelt anpassas till de krav som ställs under olika delar av året”.

Teensma har sålt över 300 av sina egenkonstruerade närverksstationer till den nederländska fiberoptiska nätoperatören Reggefiber. Den tyske operatören Deutsche Glasfaser har också köpt över 100 stationer. Peter van der Velde är optimistisk om framtiden och säger "Jag ser en mycket stor marknadspotential för våra stationer de närmaste åren. Tillgången till snabbt internet tas ofta för givet i storstäderna, men det finns fortfarande mycket att göra på landsbygden. Med våra tysta och driftsäkra närverksstationer gör vi det enklare att utöka nätverken och erbjuda fler tillgång till ett snabbt internet." Teensmas nätverkstationer tillverkas i två storlekar. Den minsta kan förse upp till några hundra hushåll med snabbt internet och den största har kapacitet att klara upp till cirka 2 000 hushåll.