Tysta EC-fläktar hos miljösatsande brasiliansk livsmedelskedja

I Jardim Canadá, i den brasilianska delstaten Belo Horizonte, finns en stor livsmedelsbutik som ingår i butikskedjan Verdemar. Butiken skiljer sig från många andra butiker i Brasilien och när den öppnades för några år sedan satte den en ny ambitionsnivå för Verdemars satsning på miljö och energieffektivitet. Den höga höjden gör att det ofta är kallt i Jardim Canadá. Butiksbesökarna är därför tacksamma för att butiken erbjuder golvvärme. Det kan låta som energislöseri men satsningen på golvvärme utgör en del av ett helt nytt koncept för energieffektivitet i kedjans livsmedelsbutiker. Den tydliga miljöprofilen har också lett till att butiken med sin yta på 1 500 kvadratmeter har kallats en ”grön oas”. Översatt är också Verdemar portugisiska för det ”gröna havet”, och kedjan har en mycket långsiktig strategi för sina miljösatsningar och för hur man ska minska energikostnaderna.

Brasiliens första butik med CO2 som köldmedium
Butikens kylsystem är själva hjärtat både för golvvärmen och mycket energieffektiva och tysta frysdiskar. ”Vi blev först bland Brasiliens livsmedelsbutiker med att använda CO2 som köldmedium istället för klorfluorkarboner eller freoner som är en vanligare term”, förklarar Brognaro Poni som är affärsansvarig hos Verdemar. Det är företaget Plotter-Racks som utvecklat det kylsystem som används både i kyl- och frysdiskarna. Viktiga fördelar med systemet är snabbare kylning av livsmedel efter leverans samt att de bevarar mer fukt och därmed får en högre kvalitet.

”Jämfört med konventionella frys- och kylanläggningar så är utsläppen från CO2-systemen upp till sex gånger lägre. Samtidigt är kylkapaciteten högre och en bättre kyleffekt med lägre temperaturer i kyl- och frysdiskarna är en stor fördel. Dessutom blir energibesparingarna cirka 40 % tack vare att vi kan använda mindre kompressorer och pumpar i kombination med effektiva fläktar”, förklarar Marcelo Merolli som är VD för Plotter-Racks.

Det är EC-fläktar från ebm-papst som Plotter-Racks valt för det nya kylkoncept som utvecklats. Elektroniska sensorer mäter temperaturen i kyl- och frysdiskarna och anpassar fläktarnas verkningsgrad efter behovet. Med reducerad hastighet ger de underhållsfria fläktarna en energibesparing på upp emot 60 %. Dessutom genererar fläktarna mycket lite värme samtidigt som de är tysta vilket är viktigt i en miljöprofilerad livsmedelsbutik där kunderna vill ha en behaglig miljö. En extra fördel för Plotter-Racks är att fläktarna är kompakta vilket gjort det möjligt att konstruera kylenheter som tar mindre utrymme samtidigt som de rymmer stora volymer med livsmedel.

Det extra utrymmet behövs också efter Verdemar vill ha plats för miljölösningar som återvinningsutrustning för olja, papper, glas, metall och dryckesförpackningar. ”Vårt mål med butiken har varit att sätta en ny standard för miljö- och energieffektivitet. Det tycker jag också att vi har lyckats med. Även om kostnaderna för den nya butiken är cirka 15 % högre jämfört med en konventionell butik så är det helt klart värt det med tanke på att vi kan erbjuda våra kunder en mycket fin miljö samtidigt som vi gör något bra för miljön och även reducerar energikostnaderna”, avslutar Verdemars Brognaro Poni.