Totalintegrerat produktionsflöde hos ebm-papst

Robert Berg, VD på ebm-papst AB.
Under sommaren 2015 inledde ebm-papst i Sverige ett omfattande investeringsprogram vid företagets huvudanläggning i Järfälla. Satsningen startade i samband med flytten av produktionsverksamheten från Skinnskatteberg till Järfälla. Det är främst plåtbearbetningen och monteringsverksamheten som stått i fokus för den mångmiljoninvestering som nu är slutförd. Målet har varit en mer flödesinriktad, integrerad och automatiserad produktionsprocess där allt finns samlat under ett tak i ett högmodernt produktionscenter med en yta på 1.600 kvm. Utöver detta finns ett stort lokalt lager och testlab.

Det är ebm-papst:s stora produktionshall i Järfälla som har genomgått en omfattande modernisering. Ny produktions- och maskinutrustning som exempelvis en avancerad stansmaskin från Trumph har tagits i drift, lagerkapaciteten har utökats och ny ventilation och belysning har installerats. Några av vinsterna med det nya produktionscentret är ett effektivare och mer automatiserat produktionsflöde, större produktionskapacitet och kortade ledtider. Vidare är miljövinsterna genom minskade transporter avsevärda. Produktionsmiljön har också blivit modern, ljus och trivsam.

Koncernen ebm-papst har haft en stark tillväxt de senaste åren och det gäller också verksamheten i Sverige. Det senaste räkenskapsåret, som avslutades i mars i år, ökade den svenska omsättningen med 15 % till 345 Mkr, den högsta någonsin. Robert Berg tillträdde som VD för ebm-papst AB ungefär samtidigt som det stora investeringsprogrammet och satsningen på ett högmodernt produktionscenter inleddes.

- Det har varit ett intensivt år och idag kan jag konstatera att vi uppnått alla de mål vi satte upp innan projektet startade. Att vi fått ett helintegrerat flöde från inleveranser till produktion och slutmontering samt kundleverans får stor betydelse. Efterfrågan på våra produkter ökar konstant och det är därför viktigt att vi ökat produktionskapaciteten. Samtidigt vill jag lyfta fram de stora arbetsmiljöfördelarna med det nya produktionscentret. Det är ljust och trivsamt, och förutom en bättre fysisk arbetsmiljö finns det stora värden i att medarbetarna arbetar närmare varandra. Alla får en bättre överblick av hela flödet från in- till utleverans, den interna kommunikationen blir effektivare och även informationen till våra kunder blir snabbare, säger Robert Berg.

ebm-papst är marknadsledande när det gäller utveckling av bland annat fläktlösningar som bidrar till kraftigt sänkt energiförbrukning. Att moderniseringen av produktionscentrets ventilationssystem skedde med företagets egna fläktar var därför självklart och resultatet kommer också att bli en betydande energieffektivisering. Centret blir därför ett referensprojekt när ebm-papst ska informera svensk industri, men också andra marknadssegment, om de stora möjligheter till energibesparingar som finns vid modernisering eller nyinstallation av ventilationssystem.

- Vi har stora framgångar på den svenska marknaden inom många olika områden. Datorhallar är ett intressant segment där efterfrågan ökar på effektiva kylanläggningar som också är energieffektiva. Kylning och ventilation kan svara för så mycket som hälften av en datorhalls energiförbrukning och besparingspotentialen med våra lösningar är mycket stor. Ett annat energikrävande segment är större livsmedelsbutiker och även här finns stora möjligheter till bland annat mer energieffektiva kyldiskar. Sedan har vi tillverkningsindustrin och för denna kundgrupp blir vårt nya produktionscenter ett viktigt referensprojekt, fortsätter Robert Berg.

Produktionsteknik som stimulerar och engagerar
Som teknikchef på ebm-papst AB gläds Erik Brisenheim åt de många fördelarna med det nya produktionscentret. Samtidigt ser han goda möjligheter att på sikt ytterligare effektivisera produktionen. Det gäller bland annat plåtbearbetningen med den nya stansmaskinen.

- Det finns en möjlighet att komplettera stansmaskinen med ett plockrobotsystem för att ytterligare öka automationsgraden, men produktionsflödet är högeffektivt redan idag. En stor fördel är att vi kan köra obemannad produktion på kvällstid och att vi fått ett mycket snabbt och ritningslöst materialflöde genom maskinen. Maskinens programvara möjliggör en effektiv tredimensionell plåtbearbetning och den förenklar hela processen från konstruktionsfasen till monteringsmomentet. Eftersom maskinen har en mer avancerad plåtbearbetning och kan utföra fler uppgifter är plåtdetaljerna till stor del redan förberedda för slutmonteringen. Förutom konturstansning och håltagning kan maskinen också göra omformningar vilket gör att vi spar mycket tid samtidigt som vi hinner producera mer, säger Erik Brisenheim.

ebm-papst investeringar i det nya produktionscentret innebär många positiva effekter för de medarbetare som är engagerade i plåtbearbetningen . Förutom att den fysiska arbetsmiljön förbättrats pekar Erik Brisenheim på värdet av att produktionsprocessen utvecklats med ny teknik.

- Vi har fått helt nya möjligheter att utveckla våra arbetsmetoder som gör att medarbetarna inom plåtproduktionen blir betydligt mer delaktiga och får en annan inblick i olika moment jämfört med tidigare. Arbetet blir roligare och alla kan återkoppla och lättare se möjligheter till vidareutveckling av olika arbetsmoment. Vi kommer också att satsa på utbildning i bland annat processtyrd produktion och det är jag övertygad om kommer att leda till ett ännu större engagemang för hur produktionsflödet kan optimeras, avslutar Erik Brisenheim.