Teleskop med fläktar från ebm-papst hjälper astronomer se stjärnorna tydligare

Foto: Jens Hackmann
Den lilla staden Weikersheim i mellersta Tyskland har bara lite drygt 7 000 invånare. Ändå är staden, som grundades år 1313, populär bland turister med sina många byggnader från renässanstiden. Här finns även ett berömt slott med en stor slottspark. Weikersheim är också en omtyckt stad bland många astronomer. Här finns nämligen ett observatorium som är välbesökt av både professionella astronomer och amatörastronomer. Nyligen har observatoriet fått ett nytt teleskop. Fläktar från ebm-papst har en viktig funktion då de hjälper astronomerna att få en tydligare bild av stjärnhimlen.

När Rainer Zierlein, som ansvarar för Weikersheim observatorium, får frågan vad som är så fascinerande med att titta på himlen i dessa multimediedagar gör han en enkel jämförelse: "När man tittar på bilder eller går till ett planetarium är det som att lyssna på en inspelad konsert hemma. När du går till observatoriet upplever du konserten live". Zierlen är ordförande för astronomiföreningen Astronomische Vereinigung Weikersheim e.V. Föreningen ansvarar för driften av observatoriet som är välbesökt av medlemmarna men också allmänheten. En gång i månaden kan alla intresserade komma dit för att titta på stjärnorna och många skolklasser förlägger också studiedagar till observatoriet.

Fläktar kyler teleskopets spegel
Många av besökarna på observatoriet betraktar himlen och stjärnorna utan hjälp av teleskop, men sedan finns det föreningsmedlemmar som är engagerade fotografer och för dem är ett bra teleskop viktigt. Det tillbringar ofta hela nätter på observatoriet och fotograferar speciella astronomiska föremål och händelser. De kombinerar sedan flera exponeringar för att skapa imponerande bilder. För alla dessa stjärnskådare är kvaliteten på teleskopet själva nyckeln till en kvalitetsmässigt bra upplevelse.
Eftersom det tidigare teleskopet inte kunde svara upp mot förväntningarna började observatoriet leta efter ett nytt och modernare teleskop. "Det var efter ett tips som vi hittade ett av EU´s finansieringsprogram. Det gjorde det möjligt för oss att få ett mycket högkvalitativt teleskop som vi annars inte skulle ha möjlighet att köpa med föreningens ganska begränsade budget”, berättar Rainer Zierlein.

"Vi säljer våra teleskop över hela världen inklusive platser som Tibet, Kazakstan och Australiens vildmark"

Wolfram Felber, VD för Alluna Optics

Föreningen bestämde sig för att välja ett reflekterande teleskop från Alluna Optics. Företaget är beroende av ett nätverk av erfarna specialister som bygger teleskop för många olika användningsområden. "Expertkunskaper och specialistkompetenser spelar en ytterst viktig roll inom vårt område. Vi har en dedikerad expert för varje del. Från grundläggande design till optik och speglar”, säger Wolfram Felber som är VD för Alluna Optics. Förutom mycket annan teknik har tre fläktar från ebm-papst en viktig roll när det gäller att ge astronomerna en tydlig bild av natthimlen. Fläktarna är monterade direkt bakom teleskopets huvudspegel där de kyler spegeln ner till omgivningstemperaturen innan teleskopet används. Dessutom hindrar fläktarnas kontinuerliga luftflöde, under användning av teleskopet, de förvrängningar i luften som annars skulle uppstå när spegeln avger värme.

Kvalitet och lång livslängd är två viktiga anledningar till att Alluna Optics väljer ebm-papst fläktar."Vi säljer våra teleskop över hela världen inklusive platser som Tibet, Kazakstan och Australiens vildmark. Tillförlitlighet är extremt viktigt där eftersom kunderna inte vill vänta flera veckor för ett byte av delar”, säger Wolfram Felber. Förutom tillförlitligheten är bra prestanda i kombination med ett kompakt format en annan fördel med ebm-papst fläktar som Felber gärna lyfter fram: "Det finns inte mycket utrymme i ett teleskop eftersom det finns så många andra komponenter och avancerad teknik. De kompakta fläktarna lyckas ändå kyla av spegeln snabbt även under heta dagar vilket är mycket viktigt."

Rainer Zierlein är väldigt nöjd med teleskopet: "Våra astronomer och andra besökare får nu en mycket tydligare bild av himlen med alla dess stärnor”. Zierlein blev också glatt överaskad när han upptäckte vilka fläktar Alluna Optics väljer till sina teleskop. Rollen som ordförande i föreningen sköter han under fritiden och till vardags är Rainer Zierlien nämligen avdelningschef hos ebm-papst i Mulfingen!