Stort intresse för ebm-papst nya fläktskola

Nybyggd fläktskola (16/17) för workshops, seminarier, målgruppsspecifika utbildningar samt demonstrationer.
I nyrenoverade lokaler har ebm-papst i Järfälla nyligen startat en fläktskola för workshops, seminarier, målgruppsspecifika utbildningar samt demonstrationer.

Den nya fläktskolan kommer bl a att erbjuda målgruppsanpassade utbildningar och olika möjligheter att i praktiken se vilka energibesparingar som kan uppnås genom exempelvis fläktbyten i ventilationsaggregat. I skolans lokaler finns arbetsbänkar och utbildningsplatser för ett 10-tal personer. Lokalerna kommer även att användas för ebm-papst interna utbildningar och på sikt finns det också planer på att genomföra arrangemang tillsammans med olika skolor.

I fläktskolan finns utrustning och teknik som gör det möjligt för exempelvis medarbetare hos installationsföretag att på ett annat sätt än ute i fält prova olika installationsalternativ. De kan direkt se vilka energispareffekterna blir genom att i skolans aggregat byta ut en traditionell ventilationsfläkt mot en kammarfläkt med EC-teknologi. Som en del av utbildningspaketen ingår också övningar där deltagarna får se betydelsen av att vid fläktinstallationer vara noggranna med exempelvis tätningar. Möjlighet finns även att prova på olika styr- och kommunikationslösningar som till exempel MODBUS. På en stor väggskärm kan deltagarna se vilka skillnaderna blir vid olika förändringar i fläktstyrningen. I skolans lokaler finns också en så kallad fläktvägg som kommer att demonstreras under drift.

Snabb teknikutveckling ökar behovet av utbildningar
Satsningen på fläktskolan har haft hög prioritet och ebm-papst marknadschef Björn Jonsson berättar att intresset har varit stort sedan det blev känt att skolan skulle startas. ”Vi vet att det finns ett behov av dels kompetensutveckling inom olika områden, men också av att kunna testa olika fläktlösningar på ett sätt som inte är möjligt i samband med installationsuppdrag. Installatörer, driftspersonal hos fastighetsbolag, energiansvariga och många andra kan komma till oss för att gå både utbildningar och medverka i workshops. Vi kommer att erbjuda ett flertal utbildningspaket och det positiva gensvar vi fått från olika håll visar verkligen att det finns ett behov av en fläktskola och därför är vi glada över att vi fått möjlighet att genomföra den här satsningen”, säger Björn Jonsson.

ebm-papst teknikchef Erik Brisenheim menar att en snabb teknikutveckling inom fläktområdet har lett till att det finns ett ökat utbildningsbehov på marknaden. Under de senaste åren har många nya fläktmodeller lanserats och nya tekniska lösningar har tagits fram som gör att möjligheterna att optimera fläktapplikationer drifts-, energi- och ljudmässigt är större än någonsin.

”Det är svårt för många företag att hinna med i teknikbevakningen och även när det gäller att erbjuda medarbetare bra kompetensutveckling. Här tror vi att fläktskolan kan få en viktig roll både när det gäller att öka produkt- och applikationskompetensen. Med mer kunskap kan exempelvis installationsföretag blir mer offensiva när det gäller att erbjuda lösningar som bidrar till ökade energibesparingar. Det finns också nya möjligheter att optimera fläktinstallationer ljudmässigt vilket kursdeltagarna själva kan prova på genom montering av olika tillbehör och se skillnader i fläktplacering. Utbildning i produktvalsprogrammet FanScout tror jag också blir intressant då det är ett mycket effektivt verktyg som underlättar fläktvalet med utgångspunkt från specifika applikationskrav”, säger Erik Brisenheim.

Fläktskolans utbildningar och workshops kommer att ledas av ebm-papst egna tekniker och försäljningsingenjörer. Om ni önskar mer information om utbildningsprogrammet kontakta ebm-papst på mejl: eller på tel: 010-4544400.

Läs mer om MODBUS, installation i aggregat, GreenTech EC-teknik, m.m.