Stort beslag av piratkopierade fläktar i Beijing

Officerarna i den kinesiska statliga administrationen för industri och Commerce (AIC) konfiskerade fläktar, etiketter och tryckplåtar och gav företaget en varning.
Handeln med pirattillverkade produkter beräknas uppgå till mellan fem och sju procent av den total världshandeln, och problemet växer. Den Internationella Handelskammaren (International Chamber of Commerce) uppskattar att den globala försäljningen av förfalskade produkter mellan åren 1982-2008 ökade från 5,5 miljarder till 600 miljarder dollar. En enkel regel beträffande piratkopiering är att om det finns en marknad för originalprodukten är risken stor att det finns, eller kommer att finnas, en marknad för plagiatet.

Många företag i olika branscher drabbas och ebm-papst är inget undantag. ebm-papst satsar också betydande resurser för att upptäcka varumärkesintrång och plagiat. Ändå uppskattas marknadsvärdet av de plagierade produkter som säljs uppgå till ca 10 % av ebm-papst årsomsättning motsvarande ett värde på ca 1,5 miljarder kronor.

I slutet av juli gjorde den kinesiska förvaltningsmyndigheten för industri och handel, AIC – Administration of Industri and Commerce, på initiativ av ebm-papst ett tillslag hos företaget Beijing Longwie Shengda Technology i huvudstaden Beijing. På lagret upptäcktes ett stort antal fläktar i olika modeller märkta med ebm-papst varumärke. Först nekade företrädare för bolaget att det skulle handla om s k counterfeits (piratkopierade produkter som tillverkas för att lura en slutkund), men när myndigheten vid sin razzia hittade mer än tiotusen etiketter med ebm-papst varumärke och även tryckplåtar för dessa kom erkännandet att det inte var originalprodukter.


Det är viktigt att skydda både ebm-papst varumärke och marknaden från produkter med farligt låg kvalitet

Fläktarna hade tillverkats i södra Kina och efter att Beijing Longwie Shengda Technology märkt dem såldes de som originalprodukter både i Kina men också utomlands. Eftersom ebm-papst har ett starkt varumärkesskydd även i Kina beslagtog AIC alla fläktar samt etiketter och underlag för tryckning. Företaget tilldelades också en varning.

ebm-papst satsar betydande resurser på att leta upp företag som piratkopierar företagets produkter. En viktig anledning är att ebm-papst varumärke innebär en trygghet för kunderna när det gäller kvalitet och säkerhet. Eftersom de blir lurade att tro att s k counterfeits är originalprodukter ser ebm-papst det som angeläget att i så stor utsträckning som möjligt få bort dessa kopior från marknaden. Att de kinesiska myndigheterna i allt högre grad engagerar sig i jakten på piratkopior är givetvis glädjande, men mycket arbete återstår!