Stort antal EC-fläktar från ebm-papst gav kraftigt sänkta energikostnader i gaskraftverk

Foto: ebm-papst
Det tyska företaget Zeppelin Power Systems GmbH & Co har en mycket bred verksamhet med bl a försäljning och distribution av energisystem för tillverknings-, marin-, olje- och gas- och järnvägsindustrin. Företaget marknadsför också dieselmotorer och gasmotorer samt tjänster för service och underhåll till kunder inom många olika industrisegment. Förutom Tyskland är Zeppelin Power Systems etablerat i exempelvis Österrike, Ryssland, Ukraina, Tjeckien och Slovakien. Ett exempel på företagets stora bredd är att man också ansvarar för energi- och elleveranser till större företag. Med ett gaskraftverk framställer Zeppelin Power Systems el som levereras till Globalfoundries fabrik i tyska Dresden. Globalfoundries, med huvudkontor i USA, är en av världens största producenter av mikrochipp och ställer mycket höga krav på säkra och stabila elleveranser till sina produktionsanläggningar. Genom att ligga i teknikens framkant inom energiområdet kan Zeppelin Power Systems svara upp mot kraven. Företaget lägger också stor vikt vid egna energieffektiviseringar. Vid gaskraftverket i Dresden har man också lyckats med det genom att modernisera takkondensorerna för kraftverkets kylanläggning med ett stort antal av ebm-papst EC-fläktar.

Andreas Büttner är serviceingenjör hos Zeppelin Power Systems och berättar att nya möjligheter till energibesparingar alltid står i fokus. ”Vi tittar ständigt på hur vi kan bli effektivare som energileverantör och leverera mer men till en mindre energikostnad. En anledning är att vi har högt ställda miljö- och klimatmål. Under 2015 och 2016 moderniserade vi därför takkondensorerna med mer än 200 EC-fläktar från ebm-papst. Resultatet blev en energibesparing på nästan 87 procent. Att besparingen blev så stor ledde till att vi började titta på andra applikationer där vi kunde spara energi med ebm-papst EC-teknik. Ett område som blev aktuellt var anläggningens luftintagssystem”.

Optimerade även luftintaget med EC-fläktar
Luftintagssystemet förser gasturbinerna med förbränningsluft och kyler även det utrymme där de är placerade. Under många år har en stor AC-centrifugalfläkt varit monterad vid luftintaget på taket. Fläktlösningen gav inte den önskade kapaciteten och det fanns också brister i dimensionen på luftkanalerna som bidrog till problemen. Företaget bestämde sig därför att genomföra en modernisering som bland annat innebar att tre av ebm-past axialfläktar ersatte den äldre AC-fläkten.

”Fördelen är uppenbar: med tre axialfläktar får vi redundans. Om en fläkt faller ifrån kan driften fortsätta utan störningar”.

Andreas Büttner, serviceingenjör, Zeppelin Power Systems

Andreas Büttner anlitade ett ingenjörsföretag som fick i uppdrag att se över luftintagssystemet och där ett av målen var att kraftigt minska lufttrycket utan att förändra det önskade luftflöde. "Vi förstorade luftkanalernas tvärsnitt och gjorde andra förändringarna som bidrog till att optimera luftflödet. Resultatet blev att trycket reducerades från 560 Pascal till 307. En viktig förändring var också att vi istället för en stor centrifugalfläkt kunde installera tre axialfläktar från ebm-papst. Fördelen är uppenbar: med tre axialfläktar får vi redundans. Om en fläkt faller ifrån kan driften fortsätta utan störningar”, förklarar Andreas Büttner som även vill lyft fram ytterligare en stor fördel med EC-fläktarna. ”För oss är det väldigt positivt att de tre lättinstallerade axialfläktarna har monterats under taket. De är lättåtkomliga vilket förenklar betydligt när det är dags för service och underhåll. När vi tidigare behövde göra större underhållsarbeten på centrilfugalfläkten krävdes det en kranbil som lyfte fläkten. Det behöver inte längre efter att vi får ebm-papst EC-fläktar på plats”.
Även moderniseringen av luftintagssystemet har resulterat i stora energibesparingar. Mätningar som gjordes tre månader efter installationen av ebm-papst axialfläktar visar på en energibesparing på hela 95 procent. Det innebär en årlig besparing på 1,4 miljoner kilowattimmar och att Zeppelin Power Systems koldioxidutsläpp under ett åt minskar med cirka 792 ton.