Stora krav på små radialfläktar när byar i Tanzania ska få miljövänlig elektricitet med hjälp av svenskt modulsystem

I MRE-enheterna är det en batteribank som laddas upp via solceller och en vindkraftsturbin och som sedan levererar miljövänlig elektricitet.
Mellan Katrineholms kommun och Muheza Kommun i Tanzania har det sedan 2008 pågått ett ”Kommunalt Partnerskap”, och en SIDA-finansierad organisation har beviljat ekonomiskt stöd till ett projekt med namnet Green Economy for Local Development. Det är ett ”win-win” projekt som har fokus på att utveckla lösningar för miljövänlig energitillgång till stöd för jordbruksindustriell utveckling i fem byar i Muheza kommun. En pålitlig elförsörjning är en förutsättning för framväxten av småskaliga jordbruksindustrier och samhällsutvecklingen i de fem byarna som idag helt saknar elektricitet.

Några företag i Katrineholms kommun har tillsammans med ett företag utanför kommun-gränsen utvecklat ”energiskåp” i form av en mobil energianläggning (MRE – Modular Renewable Energy) som ska monteras på plats i Tanzania. Enheten gör det möjligt att förse byarna med miljövänlig elektricitet baserad på sol och vindkraft. Planer finns också att komplettera anläggningarna med utrustning för rening av vatten då bristen på rent vatten i byarna är stor. Redan från start kommer energianläggningarna att ha kyl- och frysenheter vilket gör det möjligt för bönderna att lagra produkter som mjölk, kött och frukt. Dessutom kommer anläggningarna att ha teknik för uppkoppling mot Internet vilket bl a möjliggör övervakning och styrning från Sverige.


Ett tufft klimat ställer tuffa kvalitetskrav

I den projektorganisation som bildats för utveckling och tillverkning av energianläggningarna finns bl a verkstadsföretaget Blomberg & Stensson och X-Modul som är specialister på modullösningar. Ett troligt framtidsscenario är att ett helt nytt bolag bildas för fortsatt utveckling och tillverkning av de mobila energianläggningarna.

Energianläggningarna är ett resultat av ett forskningsarbete runt förnyelsebara energikällor och deras användningsmöjligheter. För att de mobila enheterna ska fungera i det tuffa klimat med hög värme som råder i Tanzania ställs också mycket höga krav på energisystemets elektriska infrastruktur. Hans Kalén har en nyckelroll i projektet med sin mångåriga erfarenhet av arbete i stora teknikprojekt.

- Allt elektriskt material är noga utvalt för att stämma in i en totalram av energieffektivitet, teknisk kvalitet och anpassning till ett många gånger tufft klimat. Detta gäller inte minst de radialfläktar som utgör en viktig del av energianläggningarna. Samtliga fläktar kommer från ebm-papst och min uppfattning är att det inte finns några andra fläktar med samma kvalitet och tillförlitlighet, säger Hans Kalén.

På Hans företag finns 30 års samlad erfarenhet inom energisektorn och utveckling av energilösningar för industri och bostäder, men också för platser utan eller med dålig infrastruktur.

- Vår vision är att vara med och utveckla hållbara energilösningar enbart baserade på användning av förnyelsebara energikällor som inte påverkar vår miljö och ekosystemet. Vi ser en framtid som kommer att ställa stora krav på förändringar av dagens energisystem och ett viktigt mål för oss är att kraftigt minska eller helt komma bort från användningen av fossila energikällor för energigenerering till transport, elektricitet och uppvärmning. Vi arbetar efter övertygelsen att det finns tillräckligt med energi från solen och vindarna, om vi bara lär oss att använda dessa energikällor. Med MRE har vi också visat på lite av möjligheterna och jag tror att det finns en stor global marknad för de mobila energianläggningarna, förklarar Hans.

I MRE-enheterna är det en batteribank som laddas upp via solceller och en vindkraftsturbin och som sedan levererar miljövänlig elektricitet. ebm-papst radialfläktar (med 190 mm diameter) med borstlösa EC-motorer hjälper till att kyla den kontinuerligt pågående processen i energicontainrarna. Då kylningen är en kritisk faktor för att energianläggningarna ska fungera i det varma klimatet är också kraven på fläktarna höga.

Den preliminära tidplanen för projektet är att den första MRE-enheten ska vara i drift hösten 2013 och att övriga enheter är på plats under 2014.


Fakta om det mobila energisystemet MRE

I Muheza kommun är det de fem byarna Kambai, Kisiwani, Kilongo, Kwatango och Shebomeza som kommer att få MRE-enheter. Enheterna placeras centralt i byarna och omges av stängsel och övervakningskameror. I en komplett systemlösning ingår bl a;

- 260 kvm solcellspaneler
- En vindkraftsturbin på torn (6 kVA)
- En mobil modulenhet med styr- och kontrollutrustning, batteribank, övrig teknik som t ex fläktsystem och personalutrymmen
- En modul med bl a datautrustning för internetuppkoppling, utbildning och affärsutveckling
- En kylcontainer med frysar för förvaring av jordbruksprodukter