Stora krav på inneklimatet i ”Moskvarium”

Det österrikiska företaget Frivent GmbH har installerat all teknik för luftkonditionering, klimatkontroll och avfuktning i ”Moskvarium” som är Moskvas nya jätteanläggning för oceanografi och marinbiologi. I den mycket omfattande lösningen ingår närmare hundra av ebm-papst EC-fläktar RadiPac.

Moskvarium i Moskva invigdes 2015 och det är Europas största turistattraktion inom oceanografi och marinbiologi. Här finns 80 akvarier, 8 000 arter av havsdjur från hela världen inklusive 500 arter av fiskar, späckhuggare, hajar, delfiner och rysk stör. Byggnationerna startade 2013 och anläggningen har en yta på femtiotretusen kvadratmeter inklusive pooler för marina däggdjur. För det österrikiska företaget Frivent GmbH blev byggnadsprojektet en stor utmaning. Företaget startades 1961 och har under de senaste tjugo åren byggt upp en stark marknadsposition som totalleverantör av lösningar inom ventilation och luftkonditionering. Redan i början av 90-talet satsade Frivent på den ryska marknaden samt andra länder i Östeuropa då behovet av ny teknik och installationskompetens inom området klimatkontroll var stort. Idag har företaget flera lokalkontor runt om i Ryssland och i andra länder.

Storskalig avfuktningsanläggning
Moskvarium är Frivents mest komplexa projekt någonsin. En av utmaningarna har varit att hitta en effektiv lösning för att hantera den luftfuktighet som uppstår när exempelvis späckhuggare gör sina hopp och stänker ner en förtjust publik. Andreas Friedl är VD för Frivent GmbH. "När stora djur hoppar i bassängerna frigörs enorma mängder vatten. Skillnaden i temperatur mellan vattnet och luften gör att luftfuktigheten stiger mycket snabbt. Luften måste därför avfuktas kontinuerligt för att inte vattnet ska kondenseras på väggarna med den risk det innebär att byggnaden på sikt kan skadas”. Andreas Friedl berättar att en av de största utmaningarna var att hitta en lösning för mycket exakt styrning av avfuktningssystemet. ”Under arbetet med att projektera systemet gick vi igenom många olika scenarier för att systemet verkligen skulle svara upp mot alla krav. Ett beslut blev att öka kapaciteten betydligt jämfört med de första planerna”.

Lösningen blev en storskalig avfuktningsanläggning med tolv av Frivents luftavfuktare som har en total avfuktningskapacitet på nästan två ton vatten per timme. Fuktig luft strömmar över en kylslinga i avfuktningsaggregaten och kondenserar. Den torra luften blandas sedan med utomhusluft och får önskad inomhustemperatur innan den transporteras tillbaks in i anläggningen. Att upprätthålla rätt balans mellan luft- och vattentemperaturen är viktigt för att inneklimatet ska bli jämnt och behagligt för besökarna.
”När lufttemperaturen sjunker avdunstar mer vatten och behovet av avfuktning ökar omedelbart. Ofta gör man misstaget i bland annat simhallar att sänka lufttemperaturen över natten för att spara energi, men effekten blir den motsatta eftersom avfuktarna måste arbeta mycket hårdare”, förklarar Andreas Friedl.

Nittioåtta EC-fläktar och åtta klimatzoner
Kraven är höga på ett bra inneklimat i alla de delar av Moskvarium där besökarna har tillträde. I anläggningens källare finns därför tjugofem av Frivents luftkonditioneringsenheter som har en total kapacitet på närmare 750 000 kubikmeter luft per timme. Moskvarium har åtta klimatzoner och att anpassa luftkonditioneringen till kraven för varje zon var ytterligare en utmaning för Frivent. ”Ett exempel är att det är andra klimatkrav i stora hallen med uppvisningar och shower jämfört med omgivande lokaler, tunnlar och entréer som är anslutna till den stora hallen. Att balansera dessa krav var verkligen svårt tekniskt”, förklarar Andreas Friedl.

I den zonindelade systemlösning som Frivent installerat för avfuktning och luftkonditionering ingår 98 RadiPac EC- fläktar från ebm-papst. Alla har en korrosionsbeständig beläggning som skydd från saltvatten. EC-fläktarna finns också installerade i ett stort antal fristående luftkonditioneringsenheter på olika platser i den stora byggnaden, exempelvis i personalutrymmen. "Frivent använder endast EC-fläktar från ebm-papst och det är givetvis glädjande och det visar också att våra fläktar verkligen kan bidra till betydande energibesparingar," säger Thorsten Hartl som försäljningschef på ebm-papst i Österrike. Att spara energi har också varit ett huvudmål för Frivent ända sedan 1970-talet då Josef Friedl, farbror till nuvarande VD Andreas Friedl, reagerade på oljekrisen genom att söka nya lösningar för återvinning av spillvärme.

I Ryssland ökar efterfrågan av energieffektiva lösningar
När Thorsten Hartl och Andreas Friedl träffades första gången för några år sedan användes EC-teknologin i knappast några av Frivents östeuropeiska projekt. "Under de senaste fem åren har dock Ryssland insett vikten av att satsa på energieffektivitet", säger Andreas Friedl. Som ett resultat av ökade energisparkrav fick låg energiförbrukning och även möjligheten till värmeåtervinning stort fokus vid planeringen av Moskvarium. Med den enorma mängd luft som varje år värms upp och avfuktas blir också energibesparingen stor med Frivents lösning i kombination med ebm-papst EC-fläktar.

"Under de senaste fem åren har efterfrågan på energieffektiva lösningar ökat mycket snabbt i Ryssland." Andreas Friedl, VD, Frivent GmbH

Energieffektivitet och hög verkningsgrad är bara ett par av de fördelar Frivent utnyttjar hos RadiPac-fläktarna. "Fläktarnas kompakta design är en annan fördel vilket gör det möjligt för Frivent att konstruera mindre enheter vilket ofta är viktigt i moderna byggnader. Låg ljudnivå har också stor betydelse", säger Thorsten Hartl. ”I Moskavrium finns många kanalsystem och ljud samt buller från fläktar får absolut inte vidarebefordras via kanalerna. Alla installerade enheter är därför försedda med ljuddämpande teknik. Eftersom EC-fläktarna har en låg ljudnivå minskar dock kraven på isolering vilket ger avsevärda kostnadsbesparingar”, säger Andreas Friedl.

Frivent arbetade med installationsprojektet från juni till september 2014 och under projektets gång tillverkades avfuktnings- och luftkonditioneringsenheterna successivt och efter en exakt tidtabell vid företagets huvudanläggning i St. Johann, Österrike. Projektet har varit mycket viktigt för Frivent som företag. "Många trodde inte att vi skulle kunna genomföra ett så här krävande projekt på så kort tid. Att det gick så smidigt innebär att vi har ett fantastiskt referensprojekt inför framtiden”, avslutar Andreas Friedl.

Läs mer om RadiPac här!