Stora energibesparingar när EC-fläktar ersatte AC-fläktar i serverrummet hos dansk koncern

I William Demant A/S nya huvudkontor svarade AC-fläktar i serverrummet inte upp mot kraven på energieffektivitet. Lösningen blev ett byte till EC-fläktar från ebm-papst.

Den danska ljudteknikkoncernen William Demant Holding A / S utvecklar, tillverkar och säljer produkter och utrustning för att underlätta människors hörsel och kommunikation. Koncernen fokuserar på tre affärsområden: Hörapparater, Diagnostic Instruments och Personal Communication. Huvudaffärs-området är hörapparater som står för 89 procent av koncernens intäkter. Wiliam Demant har drygt 11 000 anställda vid dotterbolag i ett 30-tal länder och en stor av försäljningen sker genom distributörer i närmare 130 länder.

Koncernens nya huvudkontor utanför Köpenhamn kännetecknas av modern design, stora öppna ytor och smakfull inredning. Kontoret svarar upp mot alla krav man kan tänkas ställa på ett kontor, utom i ett avseende. Det visade sig en tid efter invigningen att de remdrivna AC-fläktarna i serverrummets inte alls svarade upp mot kraven på energieffektivitet. Därför passade de inte heller in i koncernens vision om en verksamhet som både är miljövänlig och förbrukar så lite energi som möjligt. Resultatet blev att koncernens fastighets- och serviceansvariga började diskutera alternativ till AC-fläktarna. Henrik Jensen som är servicechef föreslog att man skulle titta på ebm-papst fläktlösningar. ”Jag kände till ebm-papst fläktar väl sedan tidigare då jag arbetade på ett annat företag, och jag hade också mycket bra erfarenhet när det gäller fläktarnas prestanda och energieffektivitet”

Ett snabbt möte med ebm-papst
Det tog inte lång tid innan Henrik Dahl Thomsen, produktchef hos ebm-papst i Danmark, kom till William Demant för ett första besök. ebm-papst kontor ligger också mycket nära ljudteknikkoncernens huvudkontor. I serverrummet gjorde Henrik Dahl Thomsen en första översyn av luftkonditionerings-systemet. Precis som i många andra serverrum fungerade systemet efter principen att den varma luften som lämnar serverrummet återanvänds, kyls ner och med hjälp av fläktar pressas uppifrån och ner mot golvet. Härifrån strömmar sedan den kalla luften genom små öppningar i golvet och kyler servrarna som är utplacerade i rummet. Vinkeln vid golvet och väggen hos William Demant (se illustration ”Before”) resulterade i att luftflödet minskade på sin väg mot servrarna.

”Det jag upptäckte vid mitt besök var att AC-fläktarna var placerade ganska högt ovanför golvet och pressade luften nedåt. Nackdelen med lösningen var att luften flödet direkt mot golvet och att luftflödet vinklades 90 grader. Hastigheten i luftflödet minskade därför och bidrog till att göra systemet ineffektivt”. Tillsammans med de ansvariga på William Demant började Henrik Dahl Thomsen därför att titta på alternativa och effektivare lösningar. Thomsens förslag blev dels att ersätta de remdrivna AC-fläktarna med energieffektivare EC-fläktar, dels att ändra fläktarnas placering i luftkonditionerings-systemet. Istället för att installera fläktarna direkt i luftkonditioneringsaggregaten föreslog han att de skulle placeras försänkta i golvet. Dessutom att de skulle riktas så att luften flödade horisontellt under direkt mot servrarna (Se illustrationen ”After”). Lösningen blev ebm-papst fläktar RadiPac med baktåböjda skovlar som både är energieffektivare och betydligt tystare än de remdrivna AC-fläktarna.

Enkel installation och energibesparing på 38 %
"Även om jag aldrig hade sett den här typen av installation tidigare så verkade förslaget bra. Vi beställde därför lösningen och installerade EC-fläktarna RadiPac”, säger Henrik Jensen. Installationen krävde endast ett mindre ombyggnadsarbete så att fläktarna kunde försänkas i golvet. Eftersom fläktarna levererades som kompletta moduler i en ram var det bara skruva fast dem i den öppning som tagits upp i golvet. Samtidigt som fläktarna installerades genomfördes andra åtgärder för att göra kylningen i serverrummet ännu effektivare. Bland annat installerades kapslade luftkanaler i serverrummet som separerade den varma och kalla luften. Lösningen innebär en ytterligare energieffektivisering utöver den minskade energiförbrukning som EC-fläktarna ger. Separationen av varm och kall luft beräknas ge en energibesparing på drygt 20 % och bytet till EC-fläktar har gett en besparing på ytterligare 38 %.

Trots ökade elkostnader är besparingen så stor att investeringen i nya fläktar och ombyggnationen betalt sig på endast ett år. En annan viktig fördel är att temperaturen i serverrummet kan hållas på en betydligt jämnare nivå än tidigare. Det innebär att servrarnas egna små fläktar inte behöver aktiveras i samma utsträckning som tidigare vilket också ger en energibesparing. Att EC-fläktarna är betydligt tystade än de remdrivna AC-fläktarna gör att IT-teknikerna som arbetar i serverrummet fått en bättre och lugnare arbetsmiljö. Henrik Jensen är mycket nöjd med moderniseringen och resultatet. ”Energibesparingen blev ännu större än vad vi hade hoppats på och det hör nog inte till vanligheterna att en energieffektivisering ger så bra resultat”.