Stor flygplats säkerställer bra luftkonditionering med fläktvägg

Foto: Birmingham Airport
Flygplatsen i Birmingham är en av Englands största. Varje år flyger cirka 13 miljoner personer härifrån till mer än 150 destinationer runt om i världen. Dessutom går ett stort antal långdistansflygningar från Birmingham. I februari 2017 drabbades luftkonditionerings-systemet i delar av avgångshallen av ett haveri sedan en stor axialfläkt gått sönder. För resenärerna vid incheckningen innebar det att en annars behaglig inomhuskomfort blev mindre trivsam. De driftansvariga för flygplatsen ställdes plötsligt inför en situation där det krävdes beslut om reparation av den befintliga fläkten eller en total modernisering i form av ny fläktlösning. Diskussionerna tillsammans med företaget som ansvarar servicen av flygplatsens luftkonditionering ledde slutligen till en dialog med ebm-papst i England. ebm-papst tekniker föreslog en ny fläktlösning i form av en fläktvägg istället för att reparera eller byta ut den trasiga axialfläkten. Man kunde också visa på viktiga fördelar med en fläktvägg.

”Att ersätta den befintliga fläkten skulle bli tekniskt komplicerat på grund av storleken, men vi kunde också peka tunga argument som talade för en modernisering genom installation av en fläktvägg”, säger Kurt Bruns som är projektingenjör vid ebm-papst UK. Dels skulle energibesparingarna bli betydande, och med fläktväggen skulle flygplatsen säkerställa att man i framtiden inte hamnade i en situation med avbrott i luftkonditioneringen. ”En av de stora fördelarna med en fläktvägg är att återstående fläktar kan kompensera för bortfallet av en fläkt om det skulle uppstå tekniska problem. Resenärerna skulle aldrig märka någon försämring av inomhuskomforten”, förklarar Kurt Burns.

Den fläktvägg som installerades på Birmingham Airport består av fem kompakta RadiPac-fläktar med EC-teknologi. Förutom att flygplatsen säkerställt en bra inomhuskomfort i avgångshallen kan man med fläktväggen också dra nytta av fördelar som reducerade energikostnader, lägre ljudnivå och minskade underhållskostnader. ”Genom installationen av vår fläktvägg har energiförbrukningen för fläktdriften minskat med cirka 58 procent”, avslutar Kurt Burns.


Läs mer:

Stapelbar FläktVägg för enkel installation
Nya kammarfläkten RadiPac - Överlägsen prestanda för luftbehandlingsaggregat