Stor energisparpotential hos Irlands stormarknader

Foto: Mariusz Smiejek / Fotogloria
ebm-papst i Sverige har i olika informationsaktiviteter visat att fläktbyten i stormarknaders och även mindre livsmedelsbutikers kyl- och frysdiskar samt kylkabinett kan ge mycket stora energibesparingar. I ebm-papst breda program med EC-fläktar finns modeller som är utrustade med en motortyp kallad ESM – Energy Saving Motor. Denna motor har utvecklats speciellt för installation i bland annat kylkabinett. Med en effektivitetsnivå på upp till 70% förbrukar dessa motorer bara en tredjedel av energin jämfört med konventionella asynkrona skuggpoliga motorer. De kompakta EC-motorerna av typ ESM finns både som OEM-komponenter och som kompletta fläktenheter enkla att installera enligt ebm-papst koncept plug & play. Fläktarna är också konstruerade för att klara den kontinuerliga driften i kylsystemen hos exempelvis stormarknader. På Irland har en undersökning av ett stort antal stormarknader ingående i Henderson Group lett fram till samma slutsats som i Sverige. Att byta till EC-fläktar kan ge en avsevärd energieffektivisering samt andra viktiga fördelar.

Cross Group med huvudkontor i Dublin är en snabbväxande koncern med en bred verksamhet inom butikskyla. Företaget bedriver försäljning av bland annat kyldiskar, erbjuder underhållstjänster och konsultexpertis som hjälper exempelvis stormarknader till energieffektiva kyllösningar. En av kunderna är Henderson Group som har drygt 70 stormarknader på Irland och dessutom ytterligare cirka 450 butiker man driver på franchisebasis under varumärken SPAR och EUROSPAR. I samband med att Henderson Group startade ett projekt inom energieffektivisering reste Joe Conway, Commercial Manager på Cross Group, runt på Irland och besökte Henderson Groups stormarknader för att skaffa sig en uppfattning om behovet av fläktbyten och även antalet fläktar som skulle bytas.

Ersatte 2 000 äldre AC-fläktar med EC-fläktar från ebm-papst
På plats i ett 70-tal butiker och stormarknader undersökte han både fläkt- och belysningslösningarna i kyl- och frysdiskar samt kylkabinett. Totalt blev det drygt 2 000 fläktar som skulle ersättas och Cross Group hade även i uppdrag att uppgradera belysningen med LED-teknologi. ”En av utmaningarna var att vi skulle utföra arbetet under tider på dygnet då butikerna var öppna. För att inte störa butikskunderna arbetad vi fram en projektplan som skulle göra arbetet så smidigt som möjligt och med minimala störningar för butikerna och deras kunder”, säger Joe Conway.

Ursprungsidén till den omfattande moderniseringen kom från Glen Crumley som är energiansvarig hos Henderson Group. "En del av mitt jobb är att föreslå åtgärder för att sänka koncernens energikostnader och även koldioxidutsläppen varje år. När jag träffade Tony Wright från ebm-papst UK vid en konferens i London insåg jag energisparpotentialen. Tony Wright berättade på konferensen om hur mycket energi som kan sparas genom att byta ut AC-fläktar i kylsystemen till energieffektiva EC-fläktar. Eftersom kylsystemen konsumerar mellan 30 och 60 procent av energin hos stormarknaderna startade vi ganska omgående ett energisparprojekt där fläktbyten var en viktig del. Jag har ett stort förtroende för ebm-papst produkter och företaget som sådant och därför gav jag Cross Group i uppdrag att ersätta AC-fläktarna med ebm-papst EC-fläktar, och samtidigt även montera energisnål LED-belysning”, säger Glen Crumley.

Reducerade energiförbrukningen med 70 %
Cross Group utbildade sex underleverantörer att utföra arbetet. Ingenting lämnades åt slumpen och förutom teknisk utbildning fick underleverantörerna också träning i hur de skulle hantera och bemöta butikskunderna. ”Det var också viktigt att Cross Groups underleverantörer fick till ett bra samarbete med butikspersonalen i varje butik eftersom alla kylenheter skulle tömmas innan arbetet kunde utföras. Vi hade en planeringsfas på cirka sex månader och sedan startade arbetet med att byta fläktar och belysning. Eftersom en majoritet av fläktarna kunde ersättas genom ett-till-ett montering gick projektet väldigt smidigt och efter tre månader var man klara med samtliga butiker”, berättar Glen Crumley.

Energisparprojektet blev mycket lyckat. ”Genom att installera EC-fläktar och byta till LED-belysning reducerades energiförbrukningen med 70 procent. En stor fördel med EC-fläktarna är också att de avger mindre värme jämfört med AC-fläktar vilket minskar kylbehovet. Vi kan idag konstatera att besparingarna som uppnåtts är fantastiskt stora och uppgår till ett par miljoner kronor årligen. De gamla AC-fläktarna förbrukade nästan 800 000 kWh per år medan den nya EC-fläktarna endast förbrukar 150 000 kWh. EC-fläktarna är dessutom driftsäkrare, betydligt tystare och har längre livslängd. Genom projektet har Henderson Group också kunnat minska de årliga koldioxidutsläppen med 550 ton vilket givetvis är mycket positivt”, avslutar Joe Conway.