Stor energibesparing med fläktväggar i 146 meter hög skyskrapa

Foto: Steven Pam/Smartshots
Riverside Centre är med sina 40 våningar och 146 meter ett välkänt landmärke i Brisbane i delstaten Queensland, Australien. Här finns mängder av kontor och även många caféer och restauranger. Skyskrapan stod klar 1986 och ligger precis vid Brisbane River. Efter att ha varit i tjänst drygt 30 år blev det dags att modernisera byggnadens luftkonditioneringssystem genom att byta ut ett antal utslitna centrifugalfläktar och installera en modernare fläktlösning. "Kullager var skadade och började kärva fast, mekanismen för remdrift var sliten och det fanns tecken på korrosion på fläktbladen", säger Andrew Prentice som är ingenjör och deltagare i den projektgrupp som bildades inför arbetet med moderniseringen. Några av målen med moderniseringen var att förlänga klimatanläggningen livslängd, göra energibesparingar och även förbättra inomhusklimatet för alla som arbetade och vistades i byggnaden.

Mindre men effektivare

Den ursprungliga planen var att de 30 år gamla och dubbelmonterade centrifugalfläktarna i sex kylanläggningar skulle ersättas med EC-fläktar med diametrar på 800 och 900 millimeter. Medarbetarna på ebm-papst i Australien föreslog dock att man borde installera mindre fläktar med en diameter på endast 500 millimeter istället. Detta skulle förenkla både transporter och installation, men det fanns också andra fördelar. "Det hade varit ganska orealistiskt att sätta en kran i en byggnad mitt i Brisbanes finansdistrikt," säger Andrew Prentice. En del av uppgraderingen var att installera större och kraftfullare värmeväxlare, vilket minskade det tillgängliga utrymmet för att installera nya fläktar. "Det här resulterade i att vi var tvungna att minimera storleken på fläktarna samtidigt som de skulle ge en ökad effekt", säger Brett Saunders, VD för installationsfirman Hiflow.

Förbrukar 38 % mindre energi
Hiflow ersatte varje dubbelcentrifugalfläkt med upp till tio EC-fläktar från ebm-papst monterade som låga fläktväggar med fem fläktar i dubbla rader. Fläktarnas kompakta format gjorde det möjligt att transportera dem till installationsplatsen via byggnadens frakthiss. Endast två tekniker krävdes för fläktinstallationen och installationerna gick också snabbt vilket var viktigt för kunden. En utmaning var den avgränsade tiden för att utföra installationsarbetet. För att inte störa alla verksamheter i byggnaden påbörjades arbetet fredag kväll när alla lämnat sina kontor och de moderniserade aggregaten skulle sedan vara i drift på måndag morgon.

”Faktum är att vi faktiskt var klara redan under lördagskvällen”, säger Brett Saunders med viss stolthet. De nya EC-fläktarna förbrukar 38 procent mindre energi jämfört med de äldre centifugalfläktarna. Med ett luftkonditioneringssystem som står för 60 procent av byggnadens totala energiförbrukning blir skillnaden stor för hyresgästerna i Riverside Centre. Efter moderniseringen har byggnaden också fått en betydligt förbättrad position i Australiens NABERS miljömärknings- och rankingsystem. Skyskrapan med sin kraftigt förbättrade miljöprestanda har nu fem och en halv av sex möjliga stjärnor.