Större storlek av radialfläkt för bostadsventilation där möjlighet till styrning alltid ger rätt luftmängd

Både byggnader och personer som bor och arbetar i hus är beroende av bra luftventilation. Samtidigt finns det många exempel på fastigheter som dras med problem när det gäller luftgenomströmningen och för dålig luftväxling. Det gäller inte minst i bostadshus där det inte är ovanligt att luftkvaliteten successivt försämras på grund av att ventilationssystem som varit i drift en tid inte levererar rätt mängd luft. Det kan finnas fler orsaker till det, men en av de vanligaste är filter sätts igen av smuts. Byts inte filter i tid ökar tryckfallet i takt med att filtren sätts igen. Eftersom många fläktar i bostadshus inte har möjlighet till styrning med anpassning av fläktdriften till det ökade tryckfallet minskar därför luftflödet.

Resultatet blir försämrad luftkvalitet för de boende som kan uppleva att luften inte är fräsch. Ett hus som inte är ventilerat korrekt kan också bli ett hus där man lätt blir trött på grund av för låg syrehalt. I dåligt ventilerade hus kan det även uppstå problem med bland annat fukt. Problem med otillräcklig ventilation är relativt vanligt i hus byggda under miljonprogrammet och där många fastigheter fortfarande har äldre fläktar som inte kan styras och därför går med konstant hastighet.

Kan styras och övervakas med MODBUS RTU
Under 2017 lanserade ebm-papst en radialfläkt i serien RadiCal som är speciellt utvecklad för bostadsventilation och som kan användas i applikationer både med och utan värmeåtervinning. Fläkten fick stor uppmärksamhet då den löser de problem som kan uppstå på grund av bland annat igensatta filter. Det är möjligt genom att RadiCal enkelt kan styras och övervakas med MODBUS RTU eller styras med analogsignal. . Fläktdriften kan på så sätt smidigt anpassas så att ett ventilationssystem alltid levererar rätt mängd luft när filter egentligen borde bytas. I väntan på att det sker kan alltså de boende ändå få en bra luftkvalitet.
Den första modellen av RadiCal för bostadsventilation hade storleken 190 mm. En stor efterfrågan på en större modell har lett till att ebm-papst nu lanserar en modell med storleken 225 mm.

Till skillnad mot de centrifugalfläktar med framåtböjda skovlar som är vanliga i många bostadshus har RadiCal-fläktarna bakåtböjda skovlar. En fördel är en högre verkningsgrad och till detta bidrar också den aerodynamiskt utformade kåpan som har en rund öppning för anslutning direkt på en ventilationsenhets utlopp. Kåpan reducerar de flödesförluster som är vanliga vid konventionella lösningar med centrifugalfläktar. Mätningar visar också att verkningsgraden ökar med så mycket som upp till 34 % jämfört ventilationssystem med centrifugalfläktar.

ebm-papst två RadiCal-fläktar för bostadsventilation kan alltså hjälpa de boende att få en bättre luftkvalitet, men de har också en annan stor fördel. I många bostadshus kan lågfrekventa ljud i ventilationssystem vara mycket irriterande för de boende. Med sin aerodynamiska utformning löser RadiCal-fläktarna även det problemet och dessutom reduceras ljudnivån med cirka 3,5 dB (A).


Ladda ner broschyren:
RadiCal centrifugal fan in scroll housing