Spelar panflöjt med joystick och en fläkt från ebm-papst

Foto: Hochschule Augsburg
Fritz-Felsensteinhuset i Augsburg erbjuder olika slags hjälp till cirka 300 barn och vuxna med skiftande fysiska handikapp. Syftet med det tvärvetenskapliga begrepp som utvecklats här är att göra det möjligt för varje individ att i största möjliga utsträckning leva ett självständigt liv. Musikterapi har en viktig roll i den terapeutiska verksamheten då den hjälper deltagarna att uttrycka sig och terapin stimulerar också olika lärandeprocesser. Sedan en tid har ljudet från ett unikt instrument fyllt några av rummen i Fritz-Felsensteinhuset: det är en elektroniskt styrd panflöjt som också kan spelas av de med svåra fysiska handikapp. "Peter Pans Flöjt", som instrumentet blev döpt till, är resultatet av ett projekt som drivits av elever som studerar till mekatronikingenjörer vid Augsburg University. Istället för att det är läppar som läggs an mot flöjten är det en fläkt från ebm-papst som ger ljud till instrumentet.

En panflöjt är en kantblåst flöjt med ett antal parallella rör av olika längder. Flöjtisten pressar ner en luftström med munnen i övre änden av rören, som då avger en viss ton beroende på pipans längd. På Fritz-Felsensteinhuset är det alltså ebm-papst fläkt som pressar ner luftströmmen och ”flöjtisten” styr det hela med en joystick. Både i vilken pipa luftströmmen ska pressas ner och med vilken kraft styrs av joysticken, men det går också att spela med hjälp av en USB-ansluten styrkula eller vanlig mus.

För att komma verkligt flöjtspel så nära som möjligt ljudmässigt beslutade eleverna att inte installera separata ventiler för varje rör i flöjten. Istället glider den fastmonterade flöjten på en skena vilket gör det möjligt för den som spelar att själv variera tonläget. Under utvecklingsarbetet kom eleverna också fram till att en fläkt som pressar ner luftströmmen skulle ge det mest verklighetstrogna ljudet. Samtidigt ville man att fläktens ljudnivå skulle ha en så låg ljudnivå som möjligt för att inte störa flöjtspelet. Valet blev en centrifugalfläkt från ebm-papst som från början utvecklats för att användas i andningsapparater.