Satsning på drivsystem när ebm-papst förvärvar Zeitlauf

I slutet av november blev det offentligt att ebm-papst vid årsskiftet förvärvar företaget Zeitlauf som är specialiserat på utveckling och tillverkning av växlar. Genom förvärvet stärker ebm-papst marknadspositionen ytterligare inom segmentet drivsystem. Kraven på dagens drivsystem ökar inom ett stort antal områden. Några exempel är de drivssystem som används i komplexa och krävande logistik- och transportsystem samt inom det medicinsktekniska området. Förvärvet blir startskottet för ett ännu närmare samarbete på teknik- och utvecklingssidan mellan ebm-papst och Zeitlauf som sedan tidigare har en nära affärsrelation. Det starka varumärket Zeitlauf kommer att finnas kvar även framöver.

Att Zeitlauf, som har cirka 260 medarbetare, blir en del av koncernen ebm-papst innebär ökade möjligheter för ebm-papst att erbjuda heltäckande och kundanpassade drivlösningar inom många olika applikationsområden. För ebm-papst i Sverige innebär förvärvet av Zeitlauf dock inga förändringar på kort sikt då vi redan representerar företagets produkter på den svenska marknaden. I ett längre perspektiv kan vi dock förvänta oss många spännande nyheter som ett resultat av att företagens teknik- och utvecklingsavdelningar kommer närmare varandra.

Zeitlauf har sedan starten för cirka femtio år sedan nått en globalt stark marknadsposition och företagets drivlösningar används ofta i applikationer där det ställs höga krav på driftsäkerhet, låg ljudnivå, lång livslängd, mycket kraft och små inbyggnadsmått. Vi har nämnt medicintekniska applikationer som ett viktigt användningsområde. Zeitlaufs planetväxelmotorer i Noiseless-serien används exempelvis för justering av ryggstöd i rullstolar och andra exempel är patientlyftar, träningsredskap, transfusions- och dialysutrustning och operationsbord.

Det finns också lite mer udda applikationsområden för Zeitlaufs drivlösningar. Ett par exempel är att Zeitlaufs motorer sitter i många kaffeautomater runt om i världen och i Las Vegas ser företagets drivsystem till att hålla ruljangsen igång vid många av spelborden!

Information på www.zeitlauf.com (eng)
Pressrelease på www.ebmpapst.com (eng)