Säkra testfakta gör ebm-papst fläktar till ett tryggt val för aggregattillverkare

Kraven på bland annat tillförlitlighet, flöde, verkningsgrad och låga ljudnivåer är ofta höga på moderna luftbehandlingsaggregat. Många aggregattillverkare investerar också i forskning och utveckling för att aggregaten ska vara energieffektiva och ha låga LCC-kostnader. Det finns även certifieringsprogram för luftbehandlingsaggregat och som innebär att de måste uppfylla vissa grundkrav. Fläkten är själva hjärtat i ett luftbehandlingsaggregat och det är ingen tillfällighet att ebm-papst fläktar väljs av ledande aggregattillverkare.

De vet att även ebm-papst satsar mycket på forskning och utveckling där prestanda, miljö och energieffektivitet står i fokus. De vet också att de tryggt kan lita på utlovade produktegenskaper, att specifikationerna är korrekta och att den dokumentation som finns för varje fläkt är komplett och exakt. ebm-papst fläktar genomgår noggranna tester i laboratoriemiljö där detaljerade mätningar genomförs och där fläktarnas prestanda verifieras enligt ISO 5801.

Även de akustiska mätningarna är omfattande. Fläktarna monteras i en testrigg och vid samma tillfälle mäts och dokumenteras prestanda och ljudnivå. Testutrustningen gör det möjligt att genomföra mätningar vid ett luftflöde på upp till 100.000 m3/h och med en statisk tryckökning på upp till 3 000 Pa.

Kontrollpunkter under tillverkningen och test av varje färdigproducerad fläkt
Den karaktäristiska fläktkurvan för varje fläktmodell tas fram genom en gradvis strypning av luftflödet vid en konstant hastighet. Ljudnivå, luftflöde, statisk tryckökning samt andra värden som krävs för att fastställa effektförbrukningen registreras vid olika driftförhållanden. Mätningarna upprepas vid olika hastigheter och den fläktkurva som blir resultatet visar en fläkts kapacitet vid olika tryck och vid en viss spänning. ebm-papst testprogram ger en säkerställd dokumentation för varje fläktmodell. Noggranna mätningar genomförs också vid olika skeden av tillverkningsprocessen och varje färdigproducerad fläkt genomgår individuella tester.

Säkra testfakta förutsätter att även testanläggningar och den utrustning som används genomgår tester och kontroller. ebm-papst har en kvalitetssäkringsprocess som innebär att externa företag och institut övervakar att all utrustning och testmiljön uppfyller kraven enligt olika standarder. Det tyska teknik- och certitieringsföretaget TÜV Sÿd anlitas för att verifiera att kraven i ISO 5801 uppfylls, och Fraunhofter Institute i Stuttgart kontroller den utrustning som används för mätning av ljudnivåer. Valideringen är en viktig del av ebm-papst kvalitetsäkringsprocess och all dokumentation finns naturligtvis tillgänglig för våra kunder.