Radialfläkt med kåpa speciellt utvecklad för bostadsventilation

ebm-papst har utökat fläktserien RadiCal med en ny modell som uppfyller dagens allt tuffare krav på bostadsventilation.

Inom området bostadsventilation ställs allt högre krav på att produkter och lösningar är energieffektiva och tysta samt har funktioner för effektiv styrning och övervakning. ebm-papst har utvecklat fläktar som uppfyller kraven och som dessutom är tystare än de riktlinjer som tagits fram. Ett exempel är en ny radialfläkt med kåpa i fläktserien RadiCal. Fläkten kan användas i applikationer både med och utan värmeåtervinning.

Fläktar speciellt framtagna för in- och utflöden behövs för effektiv rumsventilation i både nybyggda och moderniserade flerbostadshus. Traditionellt sett har centrifugalfläktar med framåtböjda skovlar använts i ventilationssystemen oavsett om fastigheterna haft värmeåtervinning eller inte. Med nya RadiCal kan ebm-papst erbjuda en fläktlösning som både är mer energieffektiv och även tystare än konventionella centrifugalfläktar. Dessutom är verkningsgraden betydligt högre tack vare fläktens bakåtböjda skovlar. Den nya modellen har också försetts med en aerodynamiskt utformad kåpa.

Högre verkningsgrad och lägre ljudnivå
Kåpan med sin runda öppning för utflödet ansluts direkt till ventilationsenhetens utlopp vilket avsevärt minskar de flödesförluster som annars är vanliga vid konventionella lösningar med centrifugalfläktar. Mätningar som genomförts visar att verkningsgraden ökar med så mycket som upp till 34% jämfört med centrifugalfläktar som har en liknande konstruktion. Dessutom reduceras ljudnivån med cirka 3,5 dB (A) tack vare kåpans aerodynamiska utformning.

En viktig fördel med den nya radialfläkten är också att den minskar de problem som kan uppstå med lågfrekventa ljud i ventilationssystem. Fläkten kan enkelt styras och övervakas med MODBUS RTU. ebm-papst nya RadiCal med kåpa och bakåtböjda skovlar är enkel att installera då den levereras som plug & play. Fläkten finns i storleken 190 mm och med effekter på upp till 170 W.

Ladda ner broschyren:
RadiCal centrifugal fan in scroll housing