Radialfläkt för gasvärmepannor med upp till 2 Megawatts effekt

Med den nya gasfläkten G3G 315 utökar ebm-papst programmet med en fläkt för riktigt storskaliga värmeapplikationer. Fläkten är till för gaspannor som har en uteffekt på upp till 2 Megawatt.

Med radialfläkten G3G 315 öppnas nya möjligheter till effektiva lösningar i storskaliga applikationer för decentraliserad uppvärmning. Fläkten har utvecklats på basis av ebm-papst effektiva GreenTech EC-teknologi och har alla de fördelar som kännetecknar ebm-papst elektroniskt kommuterade ytterrotormotorer. Med en brännareffekt på upp till 2 Megawatt är det för första gången möjligt att med en enda brännare värma upp skyskrapor eller hela bostadsområden. Fläktens stora kapacitet öppnar helt nya möjligheter att planera för decentraliserade värmelösningar. Jämfört med konventionella fjärrvärmeverk kan sådana lösningar innebära stora fördelar när det gäller exempelvis reducering av byggkostnader och eliminering av de värmeförluster som ofta uppstår i långa rörsystem. I kombination med EC-teknologin är det möjligt att uppnå betydande ekonomiska besparingar.

Aerodynamiken på fläktblad och även fläkthuset har optimerats och utvecklingsteamet hos ebm-papst har lyckats med utmaningen att få ut mycket bra prestanda ur en fläkt med extremt kompakt design. En hög grad av flexibilitet gör att fläktens prestanda enkelt kan anpassas till kraven i olika applikationer. Fläktens hastighet kan regleras steglöst via en PWM-ingång (Pulse Width Modulation) eller med 0-10 V signal. G3G 315 finns tillgänglig för spänningsområdet 380-480 V och en version för 200-240 V kommer att lanseras lite längre fram.

Vid utvecklingen av G3G 315 har stor vikt lagts vid att den nya fläkten ska motsvara de krav som ställs enligt IoT (Internet of Things) och Industri 4.0 som är den tyska regeringens strategi för en uppkopplad industri. Ett MODBUS-RTU gränssnitt har integrerats och som kan användas för kommunikation med exempelvis ställdon och sensorer. Förutom att förenkla konfigurering och applikationsanpassning öppnas därmed många olika möjligheter till övervakning och styrning.


Ladda ner broschyren och läs mer:
Broschyr: Highest output for the highest buildings