Radialfläkt för effektiva lokala värmelösningar med bara en gaspanna

Genom att utveckla den enkelsugande radialfläkten G3G 315 har ebm-papst gjort det möjligt att med en enda kompakt fläkt kunna värma upp både höghus och hela bostadsområden. Fläkten gör det möjligt att decentralisera värmelösningar samt minimera byggkostnader och värmeförluster. I kombination med ebm-papst GreenTech EC-teknologi blir effekten mycket stora besparingsmöjligheter. Christian Diegritz som är produktansvarig samt marknads- och kommunikationsansvarig hos ebm-papst berättar mer om möjligheter och fördelar.

Vad ser du som den största fördelen med G3G 315?
”Innan vi utvecklade denna gasfläkt fanns det inte en lämplig högeffektiv gasfläkt på marknaden för brännare med en effekt på mer än en megawatt. För att uppnå höga värmeeffekter har man därför tvingats koppla samman flera pannor. G3G 315 är konstruerad för brännare med en effekt på upp till 2 Megawatt och det täcker behoven av värme och varmvatten i exempelvis höghus med cirka 50 våningar och bostadsområden med ett 100-tal hus. Med denna fläkt är det därför möjligt att för första gången använda bara en brännare i så pass stora och decentraliserade värmeapplikationer. Några av de största fördelarna är lägre installations- och underhållskostnader samt att en värmeapplikation kräver betydligt mindre installationsutrymme jämfört med tidigare” förklarar Christian Diegritz.

Var används den här typen av gaspannor?
”Det finns en distinkt trend att det allt mer går mot ekologiska gasvärmesystem som installeras på plats för lokal värmeförsörjning. Sett mot bakgrund av stigande energipriser och strikta miljöstandarder för nya byggnader är fjärrvärmeförsörjning inte alltid en idealisk lösning. Även om rören är välisolerade är värmeförlusterna vid transport av värmevattnet och materialutgifterna för läggning av rör över långa avstånd helt enkelt för höga. Decentraliserade värmelösningar med naturgasrör gör det möjligt att reducera mängden rör samtidigt som naturgasrör nästan är underhållsfria. Dessutom är de betydligt effektivare vid uppvärmning av större bostadshus och även lokala bostadsområden”.

På vilket sätt har ebm-papst förbättrat fläktens prestanda?
”Utvecklingsarbetet baserades på en befintlig motorplattform som vi sedan anpassade till värmesektorns speciella krav. Vi lyckades till exempel få till en optimal balans mellan fläkthjulets aerodynamik och EC-motorn. Hastigheter på upp till 6 000 varv per minut är nu möjligt tack vare den nya motor- och elektronikkonfigurationen. I kombination med en mer optimerade luftdirigering möjliggör det ett brett fläktmoduleringsområde på upp till 1: 8. På det sättet kan driften av en gaspanna optimeras även när det uppstår stora variationer i uppvärmningsbehovet”.

Vilken ytterligare teknik har integrerats i G3G 315?
”Förutom att skapa förutsättningar för en effektiv förbränning i gaspannor var det viktigt för oss att göra det enkelt att integrera fläkten med moderna styr- och övervakningssystem. Det har också blivit möjligt genom att driftdata från fläktmotorn kan överföras via ett standardiserat gränssnitt. Datakommunikation kan också ske via ett MODBUS-gränssnitt”.