RadiCal utsedd till ”Best of Product” vid Materialica Design + Technology Awards

Smart, exakt och kompakt: Centrifugalfläkten RadiCal.
Användningen av nya material i samband med produktutveckling går snabbt framåt och materialfrågorna blir allt mer komplexa. För att kunna utveckla högklassiga och attraktiva produkter i framtiden menar många experter att företag måste ha fokus på två saker för att bli riktigt framgångsrika: enastående design och högteknologisk materialexpertis. Genom att kombinera intelligenta materialval med expertkunskap, en hög innovationsgrad och nydanande design kan företag vinna viktiga konkurrensfördelar.

För att uppmärksamma den betydelse som kunskap om nya material har, och för att belöna företag som ligger långt fram inom området, instiftades MATERIALICA Design + Technology Award under 2003. Priset har sedan dess blivit något av en trendsättare för innovativa produkter, materialutveckling samt estetisk och funktionell design. Årets MATERIALICA Design + Technology Awards delades ut vid en ceremoni i München den 17 oktober och ebm-papst centrifugalfläkt RadiCal med kåpa utsågs till Best of Product. ”Vi är givetvis mycket nöjda med att vår innovativa RadiCal-fläkt imponerade på domarna och att juryn utsåg den till Best of Product ", säger Thomas Heli, utvecklingschef vid en av ebm-papst produktavdelningar i Mulfingen.

Tyst och lättinstallerad
RadiCal har utvecklats speciellt för användning inom bostadsventilation. En patentsökt mätare säkerställer att luftflödesregleringen blir exakt och integrerade sensorer möjliggör övervakning av temperatur och luftfuktighet. Fläktar speciellt framtagna för in- och utflöden behövs för effektiv rumsventilation i både nybyggda och moderniserade flerbostadshus. Traditionellt sett har centrifugalfläktar med framåtböjda skovlar använts i ventilationssystemen oavsett om fastigheterna haft värmeåtervinning eller inte.

Med nya RadiCal kan ebm-papst erbjuda en fläktlösning som både är mer energieffektiv och även tystare än konventionella centrifugalfläktar. Dessutom är verkningsgraden betydligt högre tack vare fläktens bakåtböjda skovlar. Den nya modellen har också försetts med en aerodynamiskt utformad kåpa. Kåpans design har gjort det möjligt att reducera ljudnivån med 3,5 dB (A). Kompletteras RadiCal med inloppsgallret FlowGrid sker en ytterligare reducering av ljudnivån. En viktig fördel med RadiCal är också att fläkten minskar de problem som kan uppstå med lågfrekventa ljud i ventilationssystem. Den lättinstallerade fläkten, den levereras som plug & play, kan enkelt styras och övervakas med MODBUS-RTU.


Läs mer:

Radialfläkt med kåpa speciellt utvecklad för bostadsventilation
Broschyr: RadiCal centrifugal fan in scroll housing
Fläktar, elmotorer och växlar i monter A03:21 på Subcontractor 2017