Programvara för att beräkna fläktars återstående livslängd

Många gånger ersätts felfria fläktar med nya då det finns en osäkerhet om fläktarnas återstående livslängd. Ofta är det också så att fläktar kan ha en faktisk livslängd som är betydligt längre än vad som anges i en specifikation. För att vara på den säkra sidan byts dock fläktar ut betydligare tidigare än vad som är nödvändigt. Mycket pengar kan därför sparas om man kan beräkna livslängden med utgångspunkt från faktiskt slitage och de driftförhållanden som gäller i en viss applikation. Detta gör det möjligt att på ett effektivt sätt planera underhåll så att fläktarna byts i rätt tid.

Inom IT- och telekomområdet har fläktar en mycket viktig uppgift när det gäller att kyla känslig elektronik i exempelvis datorhallar och basstationer. Kraven på störningsfri drift gör att fläktar byts ut med jämna intervaller som en säkerhetsåtgärd. Detta byte sker som regel långt innan fläktarna nått sin beräknade livslängd. Att fläktar sällan används konstant på gränsen till angiven maxhastighet och högsta temperatur gör att livslängden kan vara betydligt längre än vad som angetts för en viss fläkt. Med FanCheck kan livslängden istället beräknas med utgångspunkt från faktiska driftförhållanden. Resultatet blir betydande besparingar och även lägre kostnader för fläktbyten.

Larmfunktion
I en fläkt är det många gånger kullagren som är den mest kritiska komponenten. I FanChecks kalkyler är det därför ett tydligt fokus på just denna komponent och avgörande för livslängden är temperaturen och fläktens hastighet. Ju högre dessa parametrar är desto kortare blir livslängden. I programmets kalkyler tas hänsyn till en fläkts storlek och design samt om en fläkt används i tuffa miljöer med exempelvis mycket höga temperaturer och hög luftfuktighet.

FanCheck funktionen i fläkten registrerar varje sekund en fläkts temperatur och hastighet. Informationen lagras i fläkten och en uppdaterad livslängd räknas fram. Detta sker genom att varje ny fläkt ges ett visst värde (credits) som stegvis reduceras beroende på driftförhållandet. Man kan sedan läsa av hur mycket av livslängden som återstår hos en viss fläkt samt ställa in en larmfunktion som aktiveras när en fläkts återstående livslängd närmar sig en kritisk nivå så att underhåll kan planeras och samordnas i ett nätverk. FanChecks kalkyler baseras på den erfarenhet och kunskap som ebm-papst under årtionden byggt upp både genom tester och i arbetet med tusentals kundapplikationer.

Exempel på ebm-papst fläktar som kan utrustas med FanCheck:
6300 N/2H3P (Ø172 x 51mm)

Vid specifika behov i er applikation eller för mer information, vänligen att kontakta oss på: .