Prisjustering på vissa reservdelsfläktar

Som en följd av att andra nivån i ekodesigndirektivet för fläktar, ErP2015, trätt i kraft från och med 1:a januari 2015 kommer vissa av våra fläktar endast att få säljas som reservdelar. Detta gör att produktionsvolymerna på dessa produkter sjunkit och produktionskostnaden därmed stigit.
På grund av detta tvingas vi höja priset på vissa av våra reservdelsfläktar från och med den 1:a februari 2015.