Pressmeddelande: Lågenergifläktar med det prisbelönta fläkthjulet RadiCal reducerar elförbrukningen med upp till 50 %

Elanvändningen till ca 250 000 ventilationsaggregat runt om i Sverige har ökat med 40 % sedan 1990. Ventilationsfläktarna förbrukar ca 12,3 TWh per år och ca 175 000 av ventilationsaggregaten bedöms ha onödigt hög elförbrukning. Energimyndigheten uppskattar att besparingspotentialen inom området ventilation, när även möjligheten till värmeåter-vinning utnyttjas, är ca 30 % vilket motsvarar Sveriges årliga vindkraftsproduktion. Med ebm-papst lågenergifläktar utrustade med fläkthjulet RadiCal kan elförbrukningen minska med upp till 50 %.

Den vanligaste fläkten i ventilationssystem är radialfläkten som är en centrifugalfläkt där luften strömmar in axiellt och slungas ut radiellt med hjälp av centrifugalkraften. En majoritet av ventilationssystemen i exempelvis det svenska miljonprogrammet har radialfläktar med framåtböjda skovlar och remdrift. Kännetecknande för dessa är bl a låg verkningsgrad och hög ljudnivå. Fläktar med bakåtböjda skovlar har högre verkningsgrad och är tystare men också dyrare.

Den stora utvecklingssatsning som ledde till att ebm-papst under 2010 kunde presentera fläkthjulet RadiCal innebar att i praktiken att en ny energisparstandard sattes för fläktar med bakåtböjda skovlar. Fläkthjulet blev också prisbelönt under 2011 i en innovationstävling i Tyskland. RadiCal har utvecklats enligt ebm-papst strategi GreenTech och samtliga de
EC-lågenergifläktar som är utrustade med det unika fläkthjulet uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015 (ErP 2015).

Det finns också undersökningar som visar att lågenergifläktarna kan minska SPF-värdet (referensvärde fastställt av Boverket för eleffektiva luftbehandlingssystem) från 0,7 – 2,0 kW/(m3/s) till 0,3 – 0,6 kW/m3/s).

Ska ge miljonprogrammet energieffektiva och tysta ventilationssystem

Kraven som ställs på ökad energieffektivitet i byggnaders ventilationssystem har bidragit till att RadiCal i kombination med ebm-papst EC-motorer blivit en stor marknadsframgång. RadiCal införs stegvis i ebm-papst fläktprogram och energisparpotentialen uppskattas till
ca 50 % jämfört med äldre fläktteknik som drivs av växelström och som ger stora värmeförluster. Fläkthjulets unika aerodynamiska utformning reducerar också ljudnivån väsentligt jämfört med konventionella fläktsystem.

Inte minst inom det svenska miljonprogrammet bedöms ebm-papst lågenergifläktar med fläkthjulet RadiCal ha en viktig marknad då dessa byggnaders ventilationssystem de närmaste åren måste genomgå omfattande renoveringar för att energisparmålen ska uppnås.

Fläkthjulet finns i diameter från 133 till 630 mm och på den svenska marknaden införs det stegvis i ebm-papts program av EC-lågenergifläktar. Programmet betecknas MX-serien och det är idag fyra av seriens fläkttyper som försetts med det nya fläkthjulet. Samtliga fläktar är försedda med EC-integralmotor som är klar för varvtalsstyrning (0-10 V signal):

Aggregatfläktar (MXAC) som kan monteras både stående och liggande. I inloppskonan finns mätuttag för flödesmätning.

Fläktar för kanalanslutning (MXKC) lämpade för montage i sugkammare med kanalanslutet utlopp. Montering av RadiCal och motor på en öppningsbar lucka underlättar vid bl a rengöring.

Fläkt med brandisolerat hölje (MXIC) som lämpar sig för installation på vindar där fläktens in- och utlopp ansluts till kanal.

En ljudisolerad takfläkt (MXRC) där rengöring och service underlättas genom demonterbara sidopaneler. Även denna fläkt har mätuttag i inloppskonan för flödesmätning.


För mer information kontakta:
Anders Carlsson, Marknadsinformatör/Systemansvarig, ebm-papst AB, tel 010-454 44 32,


För tekniska frågor kontakta:
Pär-Johan Sandberg, Teknisk chef/Marknadschef, ebm-papst AB, tel 010-454 44 12,

Zip-fil med text och bilder.