Perfekt anpassade komponenter ger RadiPac imponerande hög totalverkningsgrad

Det är ingen tillfällighet att ebm-papst kammarfläktar RadiPac har en imponerande totalverkningsgrad. Utvecklingsarbetet hos ebm-papst har alltid utgått från ett helhetsperspektiv eftersom det inte är de enskilda komponenternas effektivitet som är avgörande för totalverkningsgraden. Utmaningen är istället att få fläkthjul, motor och elektronik perfekt anpassade till varandra i en enhet. Det handlar med andra ord om hela fläktens verkningsgrad.

Hos ebm-papst mäts också fläktarnas prestanda som kompletta enheter med fläkthjul, GreenTech EC-motorer och styrelektronik. ebm-papst satsar stora resurser på att genom teknisk utveckling ständigt förbättra dessa prestanda. Hos nya RadiPac har det gett en total verkningsgrad på långt över 60 %. Det har blivit möjligt genom bland annat en ny utformning av inloppskonan och nya ihåliga aluminiumskovlar i fläkthjulet.

Även om det är anpassningen av de olika komponenterna som avgör hela fläktens verkningsgrad så har EC-motorns konstruktion mycket stor betydelse för den höga verkningsgraden. Motorn är en permanentmagnetiserad synkronmotor av ytterrotortyp med elektronisk kommutering och verkningsgraden hos denna motortyp är betydligt högre än hos IE4-klassade motorer.

Plug and Play helt enkelt!
Att kammarfläktarna i serien RadiPac är kompletta enheter ger viktiga fördelar även vid fläktval och installation. Att dimensionera och installera fläktar i exempelvis ventilationsanläggningar kan många gånger vara tidskrävande. Det gäller både vid slutmontering i nya luftbehandlingsaggregat, vid nyinstallationer och i samband med moderniseringsprojekt. Traditionellt har det varit så att ett flertal lösa delar måste fogas samman till en färdig fläktlösning i samband med installationen. Det tar tid och programmeringsarbetet kan många gånger bli komplicerat. När RadiPac introducerades på marknaden blev det ett genombrott för en helhetslösning som istället optimerats redan hos ebm-papst.

”Plug-and-Play helt enkelt!” blev ett begrepp och för installatörerna betyder det att man slipper många tidskrävande arbetsmoment ute på fältet. Ett exempel är att RadiPac-fläktarna är klara för styrning med 0-10 V signal vilket eliminerar allt programmeringsarbete. Tidsvinsterna blir stora och dessutom förenklas logistiken eftersom det med kompletta och installationsklara enheter blir färre lösa delar att hantera.

RadiPac finns i olika storlekar och flera mekaniska utföranden för att kunna användas i många olika applikationer och fläktarna täcker ett flödesområde från ca 3 000 m3/h till ca
30 000 m3/h.

Katalog: RadiPac EC centrifugal fans