Parallellkopplade EC-fläktar hjälper till att kyla stora datacenters

Luftbehandlings- och ventilationsspecialisten Menerga har med hjälp av ebm-papst EC-teknik utvecklat en energieffektiv klimatanläggning för stora datacenters.

Enorma mängder onlinetransaktioner, nedladdningar, videochattar, spel och andra onlinetjänster. Varje dag resulterar hundratusentals terabyte data att datacenters världen över får arbeta hårt för att hantera snabbt växande informationsvolymer. En effekt är att allt större krav ställs på kylningen och ventilationssystemen. Samtidigt finns det ett behov att kombinera ökad kapacitet med energieffektivitet.
En studie som genomförts av Dena i Tysklad (German Energy Agency) visar att systemen för kylning och luftkonditionering kan stå för så mycket som 25 procent av ett datacenters totala energiförbrukning.

Detta är också anledningen till att det tyska företaget Menerga för några år sedan satsade på att utveckla tekniken för kylning och luftkonditionering så att energiförbrukningen kan reduceras. Menergas lösning är Adcoolair som är ett system där frikylning och evaporativ kyla kombineras. Adcoolair finns med olika kapacitet och i den mest kraftfulla lösningen kan så många som åtta av ebm-papst GreenTech EC-fläktar vara parallellkopplade. Kyleffekten i Menergas lösningar sträcker sig från cirka 11 kW till 226 kW.

Eftersom systemen för kylning och ventilation av datacenters inte används med samma kapacitet året runt är möjligheten att styra EC-fläktarna en viktig fördel. Till skillnad från andra lösningar innebär det att fläktarna har hög verkningsgrad även vid låg effekt. Den optimala energibalans som kan uppnås med Menergas lösning Adcoolair innebär att systemet överträffar de EU-krav som fastställts för större luftkonditioneringsanläggningar och som kommer att träda i kraft 2017.

Lovande tester hos ebm-papst
När Menerga startade utvecklingen av Adcoolair blev det en utmaning att hitta en fläktlösning med tillräcklig kapacitet. En EC-fläkt kan ha en luftflödeskapacitet på 10 kubikmeter per timme, men ett stort datacenter behöver mycket mer kapacitet än så. Diskussionerna mellan Menerga och ebm-papst ledde fram till konceptet som innebär att flera fläktar parallellkopplas. Tester vid ebm-papst provningsanläggning i Tyskland visade också att det var möjligt att styra och optimera luftflödet för att tillgodose kraven på effektiv kylning i delar av ett datacenter. Testerna visade också att kraven på driftsäkerhet infriades utan problem. Skulle ett tekniskt problem uppstå med en av fläktarna klarar de resterande EC-fläktarna av att tillsammans leverera det önskade luftflödet. Parallellkopplingen ger med andra ord en hög driftsäkerhet vilket är viktigt i ett datacenter.

Ralf Mühleck som är projektingenjör hos Menerga och övervakade arbetet hos ebm-papst och han pekar på ytterligare fördelar med EC-fläktarna. ”De är mycket kompakta vilket har gjort det möjligt för oss att konstruera en lösning med små inbyggnadsmått. Det är betydelsefullt i ett datacenter där utrymmet kana vara begränsat. Andra fördelar är den långa livslängden och det förenklade underhållet. Fläktarna har en livslängd på minst 40 000 timmar och skulle en fläkt behöva bytas går det snabbt”, förklarar Ralf Mühlbeck.