Osäker på vad ErP2015 innebär för er? Vi hjälper er reda ut begreppen!

När EU 2009 tog beslut om att ersätta det tidigare direktivet kallat EuP (Energy using Products) med ErP (Energy related Products) innebar det en kraftig utvidgning från ”energiförbrukande” till så kallade ”energirelaterade” produkter. Direktivet ErP 2015, också kallat Ekodesigndirektivet, är centralt för energibesparings-, klimat- och miljöarbetet i Europa.

Direktiven omfattar 13 produktgrupper varav fläktar är en. Direktivet ErP2015 införs i två steg. Redan den första januari 2013 träder den första nivån av direktiven i kraft, och den andra nivån gäller sedan från augusti 2015. Införandet i två steg innebär en stegvis skärpning av kraven på fläktarnas verkningsgrad.


Hur påverkas ni av direktivet?

Redan 2010 hade ebm-papst utvecklingsstrategi GreenTech lett till att i princip samtliga våra EC-fläktar uppfyllde kraven i Erp 2015. Sedan dess har utvecklingsarbetet mot allt energisnålare och miljövänligare fläktar och motorer fortsatt. Vi är med andra ord sedan länge redo för ErP 2015, men vi vet att det fortfarande finns en osäkerhet på marknaden om vad det nya direktivet innebär.

Givetvis står vi beredda att svara på alla de frågor ni behöver ha svar på runt Ekodesign-direktivet;

* Hur påverkas vi av direktivet, vad måste vi göra?
* Vilka fläktar är det som omfattas av den första nivån som införs 1 jan 2013?
* Vilka är kraven?
* Vilka förändringar krävs för att vi ska kunna fortsätta sälja våra produkter?
* Hur ska vi smidigast anpassa oss till ErP 2015?

Välkommen att kontakta våra säljare för svar på dina frågor, tel 010-454 44 00.

Läs mer: Den 1 januari 2013 är det dags. Är ni redo för första steget mot ErP2015?