Optimalt skydd mot vatten, fukt och damm i varje applikation

ebm-papst nya miljöklassindelning tar hänsyn till olika applikationskrav och gör det enkelt att välja rätt.

Att jämföra olika grader av skyddskrav för elektrotekniska anordningar brukar vanligtvis innebära att man hänvisas till etablerade internationella kapslingsklasser (IP-klasser). Problemet med IP-klassificeringen är att den inte tar hänsyn till de starkt skiftande krav som ställs inom olika branscher och inte heller mellan specifika applikationer. Därför är det många gånger inte meningsfullt att utgå från kapslingsklasserna vid valet av lämplig fläkt till en viss applikation.

Tar hänsyn till den specifika tillämpningen
ebm-papst lösning för att förenkla fläktvalet är utvecklingen av en miljöklassindelning som inte bara hänsyn till själva produkten, utan också till den specifika tillämpningen. Våra "miljöskyddsklasser " H0 (torra miljöer), H1 (fuktiga miljöer) samt H2 (våta miljöer) indikerar omedelbart vilken produkt som bäst lämpar sig för en viss typ av applikation.

Omfattande tester i ebm-papst laboratorier
Det är genom att utsätta varje fläkt och motor för omfattande tester i ebm-papst laboratorier som det är möjligt att göra indelningen i skyddsklasser. Testerna är i flera avseenden mer krävande än de som krävs vid en IP-klassificering. Laboratoriemiljöerna byggs också upp så att de ligger så nära verkligheten som möjligt. Vi kan därför garantera högsta kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet för varje typ av applikation och ebm-papst skyddskoncept omfattar alla produkter oavsett produktkategori.

För särskilt aggressiva miljöer där fläktar och motorer kan utsättas för saltdimma, kemiska ämnen eller höga nivåer av ammoniak anges detta med tillägget ”+” i ebm-papst skyddsklassindelning.

Läs mer om vår nya miljöklassindelning, i broschyren:
Optimum moisture protection in every application

Produktsortiment
Vattentåliga fläktar - Axial kompaktfläktar AC / Axial kompaktfläktar DC / Radial kompaktfläktar DC