Optimal prestanda och maximal flexibilitet hos nya AxiBlade

Med AxiBlade sätter ebm-papst en ny standard för axialfläktar.
Förutom önskad verkningsgrad är låga ljudnivåer och energieffektivitet viktiga krav på axialfläktar som används i förångare, kondensorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem. Med AxiBlade har ebm-papst utvecklat en ny generation av axialfläktar som optimerar samtliga egenskaper och erbjuder maximal flexibilitet.

Ett flexibelt modulsystem
AxiBlade har utvecklats för att vara ett extremt flexibelt koncept och erbjuds därför som ett modulsystem som täcker in många applikationer. Fläkthus finns med varierande höjder och de är försedda med ebm-papst aerodynamiskt optimerade inloppsring. Tillsammans med de unikt designade fläkthjulen och winglets uppnås maximal effektivitet och verkningsgrad. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer vilket ger stora möjligheter att optimera en fläktlösnings verkningsgrad och även att hitta den bästa ljudnivån för en viss applikation. AxiBlades konstruktion reducerar också turbulens och luftvirvlar i luftflödet vilket ger mindre dynamiska förluster. Valmöjlighet finns mellan flera skyddsgaller som är aerodynamiskt utformade och anpassade för olika kombinationer av fläkthjul och motorer. Gallren skyddar mot oavsiktlig beröring och den aerodynamiska designen bidrar till axialfläktarnas höga effektivitet. Tack vare moduluppbyggnaden kan AxiBlade användas i en mängd olika applikationer och ger en verkningsgrad på upp till hela 54 %. Jämfört med standardfläktar kan ljudnivån reduceras med så mycket som 8 dB (A).

Smidig anpassning till olika applikationskrav
Moduluppbyggnaden hos nya AxiBlade gör att axialfläktarna enkelt kan anpassas till kraven i en viss applikation. Fläkthuset som i standardutförande har en höjd på 190 mm, och inte har ledskenor, passar för ett lågt till medelhögt tryckområde på upp till 200 Pa. Även utan ledskenor är verkningsgraden högre och ljudnivån betydligt lägre jämfört nuvarande branschstandard. Ledskenorna blir ett intressant komplement till AxiBlade-fläktar med cirka 300 mm höga fläkthus som också har en integrerad utloppsdiffusor för höga baktryck på upp till 290 Pa. Här har ledskenorna, som är placerade efter fläkthjulet, stor betydelse för att den höga verkningsgraden ska uppnås.

En viktig fördel med AxiBlade är de många möjligheterna att kombinera olika komponenter och anpassa fläktlösningen till aktuellt tryckområde och önskad verkningsgrad. Eftersom den nya axialfläkten i alla delar motsvarar gällande branschstandard är det möjligt att modernisera befintliga anläggningar med AxiBlade utan några krävande ombyggnationer. Förutom att kombineras med ebm-papst energieffektiva Greentech EC-motorer kan AxiBlade också användas tillsammans med de många AC-motorer som fortfarande används i stor utsträckning. AxiBlade finns för närvarande i storlekarna 800 och 910 mm (ø) och serien är planerad att under 2017 utökas med storlekarna 630 och 710 mm.


Broschyr: One system for all applications? Yes! AxiBlade - Your ebm-papst solution