Operatörsbord från PGM Production Grafiska Möbler AB

Kraftiga lyftpelare utvecklade tillsammans med X2
En annan viktig marknad för X2 Technologys lyftpelare är motoriserade höj- och sänkbara operatörsbord för övervakning och styrning av olika typer av processer i kontrollrum och drift- och ledningscentraler.

Produktionsbolaget PGM Production Grafiska Möbler AB tillverkar det avancerade operatörsbord-systemet Cergo™ som globalt marknadsförs av CGM AB. Tillsammans med X2 har PGM utvecklat en särskilt kraftfull tre-stegs lyftpelare som produceras hos PGM.

Operatörsbord med två parallelkopplade lyftpelare används bland annat inom pappersbruk, kärnkraftsanläggningar och tung industri. Här ställs stora krav eftersom de vill ha underhållsfri prestanda och mycket hög driftsäkerhet.

Mer information www.cgm.se
Mer information www.pgmab.com