Nytt styrsystem spar energi när EC-fläktar i kylanläggningar länkas samman och övervakas centralt

Med ebm-papst nya styrsystem kan till exempel kylanläggningar för livsmedel och drycker som är utspridda geografiskt övervakas centralt. Förutom driftstatus är det även möjligt att följa energiförbrukningen.
Energibesparingar på upp till 40 %. Det blir möjligt med en nytt styrsystem som ebm-papst utvecklat genom ett nära samarbete med ett amerikanskt företag i kylbranschen. De nya möjligheterna till effektiv fläktstyrning och övervakning från en övergripande nivå är viktigt när kraven är höga på en exakt kylprocess. Dessa krav finns nåde när det gäller exempelvis färska livsmedel, mediciner, i olika industriprocesser och för industrielektronik.

I kylskåp för konsumenter, i kommersiella kylanläggningar och i kyllösningar för exempelvis elektroniktäta applikationer styrs de enskilda enheterna individuellt. Så har det varit traditionellt men detta förändras nu med ebm-papst nya styrsystem. Med ebm-papst system kan EC-fläktarna, kylkompressorerna och andra komponenter kopplas samman enligt principen för IoT – Internet of Things. Lösningen gör det också möjligt att skapa kommunikation mellan olika kylenheter som blir delar av ett nätverk på fältnivå. Informationen från de olika enheterna flödar samman och blir sedan tillgänglig på central systemnivå.

En sammankoppling av kylanläggningar och andra kylsystem uppskattas kunna ge energibesparingar på upp till 40%, samt en betydligt minskad miljöpåverkan. Med en central styrning och övervakning blir det också möjligt att tillverka kylanläggningar med mindre och färre komponenter. Detta leder i sin tur till energibesparingar samt lägre material- och produktionskostnader. En ytterligare fördel med central styrning är en jämnare kylprocess som alltid anpassas till kylbehovet och detta gör det möjligt installera mindre och mer energieffektiva motorer till kondensorer och ventilation. Med mindre och färre komponenter blir också ljudnivån lägre och en bedömning är att ljudet från kylanläggningar kan reduceras med 8 dB (A).

Med ebm-papst nya styrsystem öppnas helt nya möjligheter att reducera energiförbrukningen och få en mer exakt kylning i stora kommersiella kylanläggningar. Men det bli också möjligt att på ett lättare sätt övervaka och styra mindre kylenheter som kan vara utplacerade på många olika platser, exempelvis dryckesautomater på järnvägsstationer. De kan enkelt kontrolleras centralt genom att bland annat temperatur och luftfuktighet registreras lokalt och sedan kommuniceras till central nivå. På detta sätt kan tekniska problem snabbare upptäckas och åtgärdas.

Runt om i världen uppskattas det finnas över 50 miljoner kylenheter och kylanläggningar inom livsmedelssektorn som sammantaget har en elförbrukning på mer än 90 TWh. Den potentiella energibesparingen är därför enorm. Med en besparing på upp till 40% per enhet skulle det bli mer än 30 TWh vilket motsvarar den årliga energiproduktionen hos mer än tre stora kraftverk!