Modernisering av ventilationssystem på hybridfärjor ger en årlig energibesparing på 2 miljoner kWh

Scandilines hybridfärja Prinsesse Benedikte trafikerar sträckan Puttgarden-Rödby och är en av de färjor som gör stora energibesparingar med ebm-papst EC-fläktar monterade i en FanGrid-lösning.
ebm-papst energieffektiva EC-fläktar har ersatt äldre AC-fläktar på sex av Scandilines hybridfärjor
Rederiet Scandilines har åtta färjor som går mellan Tyskland och Danmark. Sex av dessa är så kallade hybridfärjor och det innebär att Scandilines äger världens största batteridrivna hybridflotta. Innan årets slut kommer flottan att utökas med ytterligare ett par fartyg efter ombyggnad till batteridrift. Scandilines satsning på hybridfärjor är ett led i rederiets ambition att värna om miljön med fartyg som ger mindre utsläpp, rök och oljud. Rederiet ligger också långt fram när det gäller att spara energi genom modernisering av hybridfärjornas ventilationssystem. Efter att ventilationen på sex av fartygen uppgraderats, och där äldre AC-fläktar ersatts med ebm-papst EC-fläktar, har rederiet uppnått en årlig besparing på cirka 2 miljoner kWh vilket motsvarar en energibesparing på hela 80 %.

Scandilines miljömål sammanfattas med att man vill ha ”noll utsläpp” och energieffektiva lösningar. För att nå målen satsas det på bl a LED-belysning, framdrivningssystem med hybridteknik, energisnåla vattenpumpar, utbildningar i miljövänlig ”körteknik” samt nya luftkonditionerings- och ventilationssystem. Ventilationssystemen på hybridfärjornas bildäck var tidigare mycket energikrävande. När bildäcken fylls med många lastbilar och andra tunga fordon är det viktigt med en effektiv ventilation. Fläktarna som används måste också vara explosionsskyddade då lastbilarna ofta transporterar brandfarliga ämnen.

Svängbar fläktvägg med fyra EC axialfläktar av ATEX-typ
Ventilationen på färjornas 12 000 kvm stora bildäck har två driftlägen. Ett läge vid lastning och ett läge till havs. Med den gamla lösningen hade varje färja fläktinstallationer på 8 platser. Till havs gick 6 av dessa i “reverse mode” med dålig verkningsgrad som följd. Eftersom fläktar är konstruerade för en specifik luftflödesriktning gav denna lösning också mycket höga energikostnader. Scandiline inledde ett nära samarbete med ebm-papst för att hitta en bättre lösning och resultatet blev att ett flertal EC-fläktar monterades på en installationsplatta som ”tiltas” för att ändra driftläge mellan till- och frånluft.

Konstruktionen är framtagen efter den princip som gäller för ebm-papst fläktväggskoncept FanGrid.
Plattan med fläktarna kan enkelt roteras till den önskade luftflödesriktningen. Med detta system flyttar fläktarna alltid luften i den riktning som de är utformade för och de arbetar också med maximal effektivitet. Att fyra fläktar ersatt en äldre och mycket energikrävande AC-fläkt ger också en annan viktig fördel förutom stora energibesparingar: luftflödet fördelas över en större yta vilket optimerar luftbytet på bildäcken utan att det krävts några speciella ombyggnationer på fartygen.

Den fläktlösning som utvecklats tillsammans med ebm-papst och har bidragit till årliga energibesparingar på 2 miljoner kWh vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen i cirka 65 villor. Det lyckade samarbetet har resulterat i att ebm-papst även fått förtroendet att modernisera fartygenshytternas luftkonditioneringssystem med EC-fläktar. I planeringen finns också en uppgradering av luftkonditioneringssystemen på tre färjor som går mellan Puttgarden och Rödby.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Scandilines satsning på hybridfärjor och energieffektiva fläktlösningar i artikeln där Scandilines chefsingenjör Carsten Johansen berättar om sina erfarenheter.

Med kursen inställd på noll i utsläpp