Med kursen inställd på noll i utsläpp

Genom att modernisera ventilationssystemen på bildäck och i passagerarutrymmen med ebm-papst EC-fläktar kan rederiet Scandlines spara miljoner kilowattimmar per år.

Besparingen ses som ett viktigt steg mot målet att nå noll i utsläpp. Detta ska bli möjligt genom den snabba utveckling som sker mot allt modernare och miljövänligare fartyg. När färjan Prinsesse Benedikte lämnar hamnen i Puttgarden för resan till Rödby i Danmark är det kanske inte så många passagerare som vet att de är ombord på en hybridfärja. Energin som driver fartyget kommer nämligen både från dieselgeneratorer och batterier. En som dock är väl införstådd med hybridtekniken är Carsten Johansen som är chefsingenjör på Scandlines. Johansens smeknamn är ”energiministern” vilket återspeglar hans intresse för energieffektiva lösningar.

"Hållbarhet är inte bara en del av mitt jobb, numera dikterar det även min personliga livsstil. Det är oundvikligt när man koncentrerar sig på denna fråga så mycket”. I hemmet har intresset för hållbara och energismarta lösningar lett till att Carsten ersatt ett gammalt oljeeldat uppvärmningssystem med en energieffektiv värmepump, installerat solpaneler på taket och ersatt äldre belysningsarmaturer med energisnåla LED-lampor. I arbetet har han sedan 2003 dagligen arbetet för att färjorna mellan Puttgarden och Rödby ska få teknik som minskar utsläppen. Ett exempel är att fem dieselgeneratorer på Prinsesse Benedikte för mer än tio år sedan ersattes av ett elektriskt energilagringssystem. Det stod snabbt klart för Carsten Johansen att batteritekniken inte skulle ha tillräcklig kapacitet för att ersätta den ström som genererats av fartygets dieselgeneratorer. Fartyget behövs också för att spara för att begränsa antalet batterier och minska batterikostnaderna. Några energisparåtgärder blev att Scandlines ersatte vattenpumparna, bytte till LED-belysning och utbildade sina kaptener i energibesparande fartygsdrift. Under 2015 tog Carsten Johansen initiativ till att se över fartygets klimatanläggning. "Den förbrukade en enorm mängd ström så vi hoppades kunna hitta ett sätt spara mycket energi där”.

EC-fläktar ersatte stora AC-fläktar på bildäck
Niels Knokgård och Torben Kirkholt på ebm-papst i Danmark bjöds in av Carsten Johansen att följa med på en av färjans turer mellan Danmark och Tyskland. Målsättningen var att de skulle vara med vid en genomgång av klimatanläggningen och ventilationssystemet. De tittade också närmare på de åtta stora AC-fläktarna som svarade för luftcirkulationen på färjans bildäck. Sex av fläktarna tog in frisk luft från fartygets utsida och två fläktar hade till uppgift att avlägsna luft som cirkulerat runt på bildäcket. När färjan låg i hamn stoppades två av fläktarna och de sex övriga användes för att ventilera ut gammal luft. Lösningen krävde att vissa av fläktarna kördes baklänges. ”Det är ett mycket ineffektivt sätt att driva en fläkt”, påpekade Niels Knokgård för Carsten Johansen när de stod framför en av de mycket stora AC-fläktarna på bildäcket. Johansen var medveten om att lösningen inte var optimal och hade en önskan om att kunna vända fläktarna när det fanns behov av att ändra luftflödesriktningen.

”Det stod klart för oss att det inte var lätt att hitta en lösning där fläktarna kunde vändas. Efter att jag och mina kollegor på ebm-papst diskuterat problemet kom vi på ett annat sätt att byta luftflödesriktning utan att själva fläktarna behövde vändas”, säger Niels Knokgård. Idéen som tog form var att montera fläktar på en svängbar metallplatta så att de kunde arbeta i båda riktningarna utan att behöva köras baklänges. ”Eftersom det inte var tillåtet att göra några modifieringar på fartygets konstruktion så fanns det inte så mycket utrymme för oss att få plats med den nya lösningen. Det innebar att fläktarna på plattan inte kunde vändas exakt 180 grader, med det visade sig ändå att effekten blev den önskade”, förklarar Knokgård.

Fläktväggen FanGrid ersatte AC-fläktar
Idéen med den annorlunda fläktlösningen på färjans bildäck blev något av ett startskott för att hitta ett sätt att ytterligare optimera lösningen. Ett sätt var att ersätta AC-fläktarna med ebm-papst EC-fläktar med varvtalsstyrning. För att kunna generera ett ökat luftflöde och tryck i befintliga fläktutrymmen föreslog dessutom Niels Knokgård en lösning med fyra mindre fläktar monterade i en fläktvägg, FanGrid. På detta sätt skulle luftväxlingen förbättras samtidigt som energikostnaderna minskade. Carsten Johansen blev entusiastisk över förslaget och tog beslut om att installera en testenhet med fyra av ebm-papst EC-fläktar med HyBlade monterade på en svängbar metallplatta.

På en färja som transporterar många lastbilar ställs det krav på att bland annat fläktarna har ett explosionssäkert utförande. Detta är extra viktigt eftersom vissa lastbilar transporterar brandfarliga ämnen. "Självklart var en stor fördel att ebm-papst är den enda tillverkaren som erbjuder EC-fläktar med explosionssäker ATEX-design", säger Johansen. En tid efter att den svängbara testenheten med fyra EC-fläktar installerats gjordes mätningar som visade att energibesparingen blev större än förväntat.

”Investeringen i EC-fläktar och FanGrid betalade sig på bara ett år”, Carsten Johansen, chefsingenjör, Scandlines

FanGrid installeras på fler färjor
Det lyckade resultatet med fläktbytet på färjan Prinsesse Benedikte ledde till att fläktväggen FanGrid snart installerades på fler färjor medan de låg i hamn. ebm-papst EC-fläktar ersatte också AC-fläktar i ventilationssystemen i fartygens passagerarutrymmen. Resultatet är imponerande. Genom moderniseringen av ventilationssystemen har Scandlines gjort en energibesparing på två miljoner kilowattimmar per år och fartyg. "Det är ett stort steg för oss", säger Johansen. Scandlines kommer också att installera ebm-papst fläktlösningar på ännu fler färjor. "Vårt mål är att på sikt ha helt utsläppsfria och eldrivna fartyg. Om allt går bra kan vi ha nått det målet redan 2019”, avslutar Carsten Johansen.

Fakta
Scandlines är ett varumärkessamarbete för färjetrafik mellan Skandinavien och Tyskland. Linjen mellan Helsingborg och Helsingör drivs av HH-Ferries, en rederigrupp ägd av EDIF, First State European Diversified Infrastructure Fund. Linjerna mellan och Danmark och Tyskland drivs av Scandferries med riskkapitalfonden 3i Capital Group som majoritetsägare. De fem färjorna som går mellan Puttgarden-Rödby transporterar årligen cirka 1,5 miljoner bilar och 400.000 lastbilar. Färjorna går i skytteltrafik. De ligger i hamn endast korta stunder och har tillsammans mer än 100 avgångar varje dygn.


Läs mer:

ebm-papst axialfläktar sparar energi på Scandlines fartyg
Att installera fläktväggen FanGrid är lika enkelt som att stapla klossar